Mănăstirea Frumoasa a îmbrăcat straie de sărbătoare

2101

În această zi de duminică, a II-a din Postul Mare, când întreaga Biserică Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfîntul Grigore Palama, Preasfinţitul PETRU,Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Frumoasa din codrii Lăpuşnii. Mănăstire aşezată pe o colină înclinată, înconjurată în toate părţile de dealuri, păduri şi cu vedere deschisă spre miazăzi, de unde se văd frumoasele coaste cu dumbrăvi, grădini bogate, ea poartă cu drept cuvânt un nume care corespunde cu realitatea iată că astăzi această istorică mănăstire împlineşte 10 ani de cînd a fost schimbată din mănăstire de călugări în mănăstire de călugăriţe.

   Preasfinţia Sa, a fost întâmpinat călduros de către stareţa mănăstirii, Egumena BENEDICTA (Mura), dimpreună cu obştea mănăstiri.

   Alături de Chiriarh, la această jertfă Euharistică au coliturghisit un sobor ales de preoţi şi diaconi printre care Preşedintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguţa), şi toţi stareţii mănăstirilor din cuprinsul eparhiei. La bucuria obştii monahale a mănăstirii Frumoasa s-au alăturat şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul episcopiei.

   În timpul Sfintei Liturghii, stareţa mănăstirii Egumena BENEDICTA (Mura), pentru meritele depuse spre dezvoltarea monahismului şi păstrarea rânduielilor monahiceşti şi tot odată cu ocazia împlinirii a 10 ani de stăreţie şi prăznuirea ocrotitorului ceresc, a fost decorată de către Preasfinţia Sa, cu Distincţia Eparhială ,,Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăţ”. De aceiaşi distincţie s-a învrednicit şi Arhimandritul SPIRIDON (Marin), stareţul mănăstirii Hîrbovăţ cu ocazia împlinirii vîrstei de 40 ani de viaţă iar stareţa schitului mănăstirii Frumoasa cu hramul „Sf. Ioan BotezătorulMonahia PAISIA (Oboroc), a fost decorată cu Medalia jubiliară „Gavriil Bănulescu Bodoni”.

    După citirea pericopei evanghelice  Preasfinţitul PETRU le-a împărtăşit celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a explicat bogăţia teologică a pericopei evanghelice de astăzi: „Iubiţi credincioşi, Cuvîntul lui Dumnezeu este plin de nemărginite învăţături. În predica de azi vom vorbi despre puterea rugăciunii făcută cu credinţă de mai mulţi. Căci, precum cînd se aprind mai multe lumînări într-o cameră întunecată, mai mare lumină se face şi precum cînd se adună mai mulţi cărbuni la un loc mai multă căldură dau, aşa şi credinţa mai multora, mai mare trecere are înaintea lui Dumnezeu.

      Acest adevăr se vede din multe mărturii ale Sfintei Scripturi, dar şi din învăţătura Sfintei Evanghelii ce s-a citit astăzi. Să luăm, de pildă, cuvîntul pe care l-a zis Domnul: Şi văzînd Iisus credinţa lor, a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Vedeţi, fraţii mei, că nu a zis Domnul "văzînd credinţa slăbănogului", ci "a lor", adică a acelora care purtau pe pat pe acel slăbănog. Cu adevărat, dacă cei patru care purtau pe slăbănog nu ar fi avut mare credinţă, nu ar fi făcut atîta osteneală cu cel bolnav ca să-l aducă în faţa Mîntuitorului. Căci ei, văzînd mare mulţime de oameni care înconjurau pe Mîntuitorul, şi neputînd să străbată cu slăbănogul pînă în faţa Domnului, au aflat alt chip de a-l apropia de Hristos. Au descoperit casa unde era Domnul şi au coborît patul cu bolnavul, cu mare greutate şi osteneală reuşind să-l aşeze în faţa Mîntuitorului, avînd mare credinţă că dacă-l va vedea Hristos va face milă cu el şi-l va vindeca de boala lui.

    La intrarea în biserca cu hramul „Sf. Treime” din complexul mănăstirii, a fost instalată o placă comemorativă, întru amintirea vrednicului de pomenire Preacuviosului Părinte, Arhimandrit BENEDICT Lascăr (1775 – 1850), fost stareţ, Exarh al mănăstirilor din Basarabia şi mare ctitor al acestei mănăstiri, unde Vlădica împreună cu soborul de preoţi a săvîrşit litia pentru cei adormiţi adormitului Arhimandrit BENEDICT Lascăr.

   Într-un final Preasfinţia Sa, a mulţumit celor ce au luat parte la această jertfă Euharistică, apoi a îndemnat întreaga obşte monahală să intensifice viaţa de rugăciune şi ascultare în mănăstire, să-şi poarte fiecare crucea pe care şi-a ales-o cu jertfire, pentru a deveni prin crucea asumată, o zidire nouă” 2 Cor. 5, 16-17), cum zice Sfântul Apostol Pavel. Apoi vieţuitoarele acestei obşti monahale, au fost îndemnate de către Preasfinţiia Sa de a se ruga zilnic, zicându-le că "lumea va trăi atât timp, cât va exista rugăciunea călugărilor." Tot aici Ierarhul a adus în dar Maicii Stareţe o Icoană cu Chipul Maicii Domnului cu ocazia prăznuirii Sfîntului Ocrotitor.


Articole Asemănătoare
3063

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la mănăstirea „Cuv. Parascheva” Hîncu

Luni, 28 august 2017. cînd Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta și Dumnezeieasca Liturghie la Mănăstirea „Cuvioasa Parascheva” Hîncu. În dimineaț zilei Chiriarhul a fost întîmpinat de stareța mănăstirii Egumena PARASCHEVA (Cazacu), soborul de preoți, obștea monahală și creștinii veniți la rugăciune. Alături de Preasfinția Sa, au coliturghisit soborul de […]

Articole postate de același autor
2085

Spectacol creștin ”Departe de casă, aproape de Dumnezeu” în nordul Italiei

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir și cu acceptul episcopului locului PS Antonie de Bogorodsk, în perioada 29 aprilie-1 mai 2017 a fost prezentat un Spectatcol creștin în mai multe orașe din nordul Italiei (Bologna, Parma, Padova, Trevizo, Milano, Ferrara și Rovereto). Spectacolul a avut genericul ”Departe de casă, aproape de Dumnezeu” și a fost consacrat […]