Liturghie arhierească de Sfinții Arhangheli, mai marii Voievozi ai lui Dumnezeu, la Mănăstirea Curchi

612

Cine a fost rănit de viață, cine șovăie neștiind pe ce cale să o apuce, trebuie să-i cheme în ajutor pe Arhangheli ca să-l învețe cum trebuie să trăias­că: „Arhangheli ai lui Dumnezeu, care ați fost rân­duiți de Dumnezeu Însuși ca să ne dați învățătură și înțelepțire, învățați-mă ce cale să aleg, calea pe care voi merge ca să plac Dumnezeului meu!”. (Sfântul Serafim al Dmitrovului)

În Duminica a XXII-a după Rusalii, care a coincis cu Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi, înconjurat de preoții slujitori ai așezământului monahal.

După cuvântul lui Grigorie Palama şi a cărţilor noastre de slujbă, sfinții îngeri reprezintă a doua lumină, sclipire a luminii veşnice a dumnezeirii. Relația dintre sfinții îngeri și oameni este strânsă prin faptul că au fost aduși la existență ca ființe libere din iubirea nemărginită a Creatorului. Puterile cerești dovedesc dragoste și apropiere deosebite pentru oameni, după Cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă; Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte” (Luca 15, 7 și 10). Cuvintele Domnului evidențiază că îngerii sunt interesați direct de mântuirea neamului omenesc și că în rândul lor este bucurie atunci când un om se pocăiește, își schimbă felul de a gândi și de a se comporta. Pe calea aceasta de întoarcere la Dumnezeu, îngerii îi ajută și îi ocrotesc pe oameni

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfinţitul Siluan a evidențiat rolul și importanța sfinților îngeri în iconomia mântuirii și în viața fiecărui credincios: „Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proorociile cele înalte ale îngerilor şi prin ei oamenilor. Ei ne îndeamnă la rugăciune, la blagoslovenia lui Dumnezeu, la participarea la slujbele Bisericii și primirea lui Hristos în Sfânta Împărtășanie. Ei ne ajută să ne întărim în credință, să trăim alături de Hristos, pentru ca și noi să auzim cuvintele Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie de astăzi: „Îndrăznește, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace!”

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
414

La Chișinău a avut loc întâlnirea duhovnicească cu tema „Sfinții închisorilor – modele pentru vremurile noastre”, susținută de Teologul Danion Vasile și Părintele Valerian Grecu

Joi, 24 noiembrie 2022, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, la Centrul Social-Misionar „Icoana Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți” de pe teritoriul Catedralei „Înălțarea Domnului – Sf. Vineri” din Chișinău a avut loc o memorabilă Conferință și întâlnire duhovnicească cu tema: „Sfinții închisorilor – modele pentru vremurile noastre”, susținută de Teologul Danion Vasile și Părintele […]