Întotdeauna când omul purcede la un lucru bun, vrăjmaşul se străduieşte să îl tulbure

2271

Scrieţi că nu v-aţi pregătit pentru Taina împărtăşaniei aşa cum ar trebui şi că la rugăciune aţi avut împraştiere în gânduri, lucru care v-a băgat în tulburare şi în nelinişte. Întotdeauna când omul purcede la un lucru bun, vrăjmaşul se străduieşte să îl tulbure, aducând asupra lui felurite gânduri şi neliniştindu-l cu ele: împotriva acestei uneltiri a lui trebuie să ne înarmăm eu smerenie şi bărbăţie. Smerenia este biruinţă tara osteneala asupra ei, bărbăţia o ruşinează şi o alungă - dar de ce omul nu se tulbură în alte împrejurări atât de tare cum se tulbură atunci când pregăteşte pentru această mare Taină? Şi aici este ia mijloc viclenia vrăjmaşului, ca să-l abată pe om de Ia lucrul bun.

Dacă noi, apropiindu-ne de această Taina, ne gândim Ia păcatele noastre si ne smerim înaintea măreţiei slavei Iui Dumnezeu, nădăjduind în milostivirea Lui cea nepovestita, iar nu în pregătirea noastră, oricât de mare ar fi aceasta, cursele vrăjmaşului se vor destrăma şi nu vor mai avea nici o lucrate asupra noastră - dat dacă credem că rugăciunea şi pregătirea noastră sunt bineplăcute lui Dumnezeu, nu mai este aici smerenie. Aţi dori să aveţi umilinţă in inimă.

Insă nu vederi umilinţa în dumneavoastră; să ştiţi că dacă aţi primi acest dar al lui Dumnezeu v-ar fura, se prea poate, gândul că v-aţi pregătit deja destul, şi tocmai de aceea nu îngăduie asta Domnul, însă primeşte dorinţa şi buna voinţă a dumneavoastră. Iar pentru lipsa umilinţei trebuie să vă smeriţi, mărturisindu-vă sărăcia, şi să vă liniştiţi: prin tulburare se vădeşte trufia duhovnicească ascunsă, care nu vă dă pace.

Va mărturisiţi împatimirea de toaletele elegante si inclinarea către mânie şi enervare. In ce priveşte hainele, trebuie să vă îmbrăcaţi decent, dar nu peste măsura de luxos: oare este cazul să facem pe placul lumii luându-ne după modă, care se schimbă lună de luna? Dacă veţi cerceta cu chibzuinţă, veţi vedea că nu veţi ajunge la nimic bun dacă veţi împodobi trupul cu toalete, dar nu vă veci îngriji de podoaba sufletului. Banii pe care i-aţi cheltui pe toalete mai bine să-i daţi săracilor, care au nevoie de haine şi de mâncare. Aceasta va acoperi înaintea iui Dumnezeu sărăcia faptelor noastre, după porunca Lui care este scrisă în capitolul al 25-lea din Evanghelia după Matei.

Enervarea şi mânia, pe care Je mărturisiţi şi pentru care va pare rău, vin din deprindere, ce are mare putere atât în bine, cât şi în rău. Avem raţiune şi voinţa, trebuie să chibzuim ce este bine şi ce e rău, şi să facem ceea ce este bine. Deprinderea rea trebuie preschimbata în bine şi trebuie să vă înfrânaţi de la mânie şi enervare, fiindca acestea vă dăunează atât dumneavoastră, cât şi celor pe care vă vărsaţi nervii atunci când vă supără cineva. Trebuie să ne amintim că noi II mâniem pe Dumnezeu zi de zi, iar El ne iartă: şi atunci, cum ne mâniem noi şi ne enervam pe aproapele nostru, având, pe deasupra, poruncă de la El să iertăm aproapelui greşelile faţă de noi? Iar dacă nu vom ierta, nici nouă nu ni se va ierta - dar, pentru a putea împlini mai uşor aceasta, trebuie să-L chemăm în ajutor pe Dumnezeu, căci fără El nimic nu putem sa facem.

Domnul să vă ajute să împliniţi voia Lui, după dorinţa inimii dumneavoastră!

Sfantul Macarie de la Optina

Sfaturi pentru viata de zi cu zi, Editura Sophia


Articole postate de același autor
2736

După legalizarea parteneriatelor civile între persoane homosexuale, un lider musulman din Italia cere legalizarea poligamiei

În mai 2016, Parlamentul italian a legalizat parteneriatele civile între persoanele de același sex. În 9 august, unul dintre liderii musulmanilor din Italia, Hamza Piccardo (foto sus), a făcut un pas mai departe. Într-o postare pe Facebook, el a cerut legalizarea poligamiei, folosind aceeași retorică și aceleași argumente ca în cazul legalizării parteneriatelor civile între […]