„Fie mie după Cuvântul Tău, Doamne!” Praznicul Bunei Vestiri cinstit prin slujire arhierească la Mănăstirea Curchi

281

De sărbătoarea Bunei Vestiri PS Episcop Siluan de Orhei, Vicar al Mitropoliei Moldovei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă a mănăstirii Curchi cu hramul „Sf. Ier. Nicolae”.

Venirea lui Dumnezeu în lume şi între oameni prin Întruparea Fiului Său este chipul cel mai înalt al iubirii Preasfintei Treimi faţă de neamul omenesc. Acest adevăr teologic îl sărbătorim la Buna Vestire. Praznicul împărătesc este sărbătorit în fiecare an la 25 martie/7 aprilie.

Buna Vestire este, înainte de toate, bucurie. Căci primul cuvânt pe care Arhanghelul Gavriil l-a grăit către Fecioara Maria, când a venit să-i aducă cea mai mare veste din istoria omenirii, a fost „Bucură-te!”.

„Primim astăzi Vestea cea Bună că Domnul Hristos ne-a dăruit nouă, oamenilor, Viața veșnică. El este Viața cea Veșnică și dumnezeiască și ne-a dăruit aceasta prin Învierea Sa, prin biruința asupra morții. Mai există oare pentru om o Veste mai Bună ca aceasta? Mai exista vreo Veste mai Bună ca aceasta, că moartea este biruită și este înlocuită de Viața veșnică, pe care Domnul Hristos o dăruiește fiecăruia care crede în El?!”, ne întreabă Sfântul Iustin Popovici.

Atât de mult ne-am obișnuit cu veștile rele pe care le primim în aceste zile și într-atât viața noastră stă sub semnul fricii, a grijilor și al cenușiului de zi cu zi, încât chiar și cei care si-au mai păstrat flacăra plăpândă a credinței, înțelesul acestei mari Sarbători.

„Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”, acest răspuns al Fecioarei Maria are o im­portanţă covârşitoare, pentru întreaga omenire, reprezentând acordul cu voinţa lui Dumnezeu, care ne deschide calea întoarcerii în Rai, de unde am fost izgoniţi prin neascultarea protopărinţilor noștri. Să-I răspundem și noi lui Dumnezeu: „Iată robii Domnului, fie nouă după cuvântul Tău”. Dacă ne vom lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, atunci toate vor fi bune şi pe cele neplăcute le vom primi ca pe ceva firesc. Celor ce iubesc pre Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine (Rom. 8: 28).

În timpul Sfintei Liturghii, s-au înălțat în continuare rugăciuni pentru izbăvirea din boală și necaz, și de întărire pentru toți creștinii care nu au posibilitatea de a participa la slujbe.

În cuvântul de învățătură adresat cu acest prilej la încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Siluan a subliniat însemnătatea praznicului Bunei Vestiri, sărbătoare care, prin profundele ei semnificații teologice, ne arată într-un mod vădit modul în care s-a realizat începutul mântuirii noastre. Totodată, Preasfinția Sa, a menționat că deși ne confruntăm cu o perioadă deosebit de grea, să nu deznădăjduim, să cerem mijlocirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și să ne încredințăm că toate cele îngăduite de Dumnezeu trebuie să le primi cu smerenie și spre îndreptare.

sursa manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
1734

Împrieteniți copilul cu sfântul al cărui nume îl poartă

În cuvântul său, Despre cum se cade să-și crească părinţii copiii, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre alegerea numelui de botez al copilului. Sfântul cunoștea obiceiul de a se da copilului numele unei rude sau al unui erou din literatură, dar el sfătuieşte să i se dea mai curând numele unui sfânt mijlocitor, pentru ca […]