Duminica a XXXI-a după Cincizecime (a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului) la Catedrala Mitropolitană

1256

În Duminica a XXXI-a după Cincizecime (a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului) ÎPS Mitropolit Vladimir, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, la care au participat credincioşi drept-măritori, în număr mare.

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit, predica a fost rostită de către părintele secretar mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, eclesiarh al Catedralei Mitropolitane. Sfinția sa a vorbit credincioșilor prezenți despre Împărăția lui Dumnezeu, care poate sălășlui în sufletul fiecăruia dintre noi. Povețele duhovnicești ale părintelui eclesiarh, întemeiate pe învățătura patristică, s-au întrețesut cu exemple din pericopa evanghelică duminicală. Chemarea la cină reprezintă apelul pe care Dumnezeu îl face fiecărui creștin în parte. Dobândirea comuniunii cu El și a fericirii veșnice depinde de atitudinea și conștiința individuală, în acest fel opțiunea liberă a fiecărui om pecetluindu-i starea în viața de apoi.

Duminica aceasta a fost ultima zi din post până la măreața sărbătoare a Nașterii Domnului, în care părinții Bisericii au rânduit să se facă dezlegare la pește.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul arhieresc mixt al Catedralei Mitropolitane, condus de Dna Dirijor Angela Angheni, care în perioada următoare, va concerta în municipiul Chișinău, instituțiile statului, dar, și pe la casele credincioșilor, propovăduind prin muzica sacră și prin versul dulce al colindelor, un eveniment de seamă al creștinătății: Nașterea Domnului Iisus Hristos.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor
1984

Mulțumirea este legată de credință, este un rod al credinței

Mulțumirea este legată de credință, este un rod al credinței. Omul necredincios nu este mulțumitor, căci orice bine i s-ar întîmpla, el îl pune pe seama hazardului, crede că i se cuvine. Credința vede dincolo de binefacere pe Binefăcător, iar această vedere aprinde bucuria și mulțumirea. Necredinciosul nu poate avea bucurie chiar de ar primi […]