Duminica a XIV-a după Cincizecime, la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

842

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, 22 septembrie 2019, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău, în prezența numeroșilor credincioși veniți pentru a primi hrana ziditoare de suflet din înțelepciunea Sfintei Evanghelii.

Alături de Mitropolitul țării au înălțat rugăciuni: Preasfințitul Ioan de Soroca, Episcop Vicar mitropolitan, Protoiereul mitrofor Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan, împreună cu clericii Catedralei centrale a Capitalei.

La Sfânta Liturghie a fost citită Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei (cap. 22, vs. 2-14) care ne prezintă Pilda nunţii fiului de împărat.

Evanghelia Duminicii a XIV-a după Cincizecime conține mai multe învățături referitoare la taina mântuirii lumii în Domnul Iisus Hristos, la taina Bisericii și a vieții creștine. Împăratul care face nuntă pentru fiul său este Însuși Dumnezeu Tatăl. Fiul de împărat este Iisus Hristos Domnul. Nunta este Împărăția lui Dumnezeu. Mireasa este Biserica, adică mulțimea oamenilor chemați la mântuire, care răspund prompt chemării și se îmbracă în haina de nuntă a credinței și a vieții creștine.

Când în Evanghelie se vorbește despre haina de nuntă, aceasta nu se referă la hainele exterioare care acoperă trupul nostru trecător, ci se referă la haina sufletului nostru, care se prezintă în fața Dreptului Judecător înveșmântat în lumină sau în întuneric, în lumina credinței și a faptelor bune, sau în întunericul necredinței și al păcatelor.

Sfinții Părinți ne spun că haina aceasta este harul lui Hristos primit la Botez, după cum ne spune mai întâi Sfântul Apostol Pavel zicând: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat (Gal. 3, 27).

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne pregătim haina noastră de nuntă cerească, pregustată acum în Sfânta Euharistie, să o curățim de răutatea păcatelor prin pocăință, prin spovedanie, să o luminăm prin rugăciune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin bunătatea milosteniei, a ajutorării săracilor, bolnavilor, orfanilor, bătrânilor, a tuturor celor pe care Dumnezeu îi cheamă la mântuire, chiar dacă ei nu se consideră niciodată vrednici de o cinste atât de mare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite la Sfânta Liturghie de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, www.mitropolia.md


Articole postate de același autor
2092

Fără biserică, dar cu credință de neclintit

Moldova e o ţară plinã de biserici şi mănăstiri. Chiar şi aşa, se mai întâlneşte câte o localitate în care nu existã nici una şi nici alta. Este şi cazul satului Revaca, care deşi a fost fondat acum un secol, nu a avut niciodată o biserică.