De Nașterea Domnului – Hramul Catedralei Mitropolitane, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon

1180

„Şi în ținutul acela erau păstori,
stând pe câmp şi făcând de strajă
noaptea împrejurul turmei lor.
Şi, iată, îngerul Domnului a stătut
lângă ei şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoșat cu
frică mare. Dar îngerul le-a zis:
„Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.

(Luca II, 8-11)

Astăzi, când suflarea Ortodoxă sărbătorește Naşterea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnului” din Chişinău.

În timpul serviciului divin, Secretarul mitropolitan şi eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Prot. mitr. Vadim Cheibaș a dat citirii Pastoralei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde se menționează următoarele:

„Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea încurajării şi a bucuriei Bisericii, adică a poporului lui Dumnezeu, care viețuind în lumea aceasta şi fiind expus continuu multor amenințări şi pericole este chemat să nu cadă în disperare.

„Nu vă temeți!” – ne îndeamnă îngerii.

„Nu vă temeți!” – vom auzi cel mai des de la Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Mântuitorul lumii.

Păstorii din imediata apropiere a Betleemului, care-şi păzeau noaptea turmele, au fost primii cărora îngerul Domnului le-a binevestit nașterea Pruncului Mântuitor, dar şi primii care s-au învrednicit să vadă şi să asculte soborul îngerilor slavoslovind: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”.

Astăzi „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Simbolul credinței) „S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci” (Condacul Praznicului).

Mântuitorul lumii se pogoară astăzi tainic în viața noastră duhovnicească.

Pogorârea lui Dumnezeu-Cuvântul în lumea întunecată de păcat şi de neascultare, aduce lumină şi adevăr, împăcare şi dreptate, deoarece Cel ce se întrupează „de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”  este „Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” (Simbolul credinței) şi „Soarele Dreptății” (Troparul Praznicului).

Drept-slăvitori creștini, uniți duhovnicește
în jurul Peșterii Betleemului,

Şi în acest timp, consacrat postului Nașterii Domnului, clerul şi poporul dreptcredincios al Sfintei noastre Biserici am așteptat întru nădejde, precum odinioară profeții şi drepții Vechiului Testament, venirea în lume a Domnului Hristos, Izbăvitorul lumii.

Păstrând rânduiala bisericească a postului, ne-am rugat așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Gură de Aur: „Precum ai binevoit a Te culca în peșteră şi în ieslea  necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra şi în ieslea necuvântătorului meu suflet şi în întinatul meu trup”.

Să ne rugăm neîncetat, iubiții mei fii sufletești, pentru poporul Moldovei, pentru cei din țară, dar şi pentru cei plecați departe de casă şi de neam.

În această perioadă de încercare pandemică pentru întreaga lume, să înălțăm rugăciuni „Răsăritului Celui de Sus” pentru toți cei contaminați de nemilosul virus şi cu prisosință pentru toate cadrele medicale, care se jertfesc pentru noi şi pentru grabnica însănătoșire a tuturor bolnavilor.

Evanghelistul Luca evidențiază că îngerii au spus „Nu vă temeți!” păstorilor, care străjuiau turma în toiul nopții.

Fiecare episcop să vegheze în cetatea sa clerul şi poporul încredințat spre mântuire. Fiecare preot „cu frică de Dumnezeu, cu credință şi cu dragoste” să-şi păstorească credincioșii din parohie.

Monahii şi monahiile din sfintele mănăstiri să privegheze pentru pacea lumii, asemenea îngerilor din noaptea sfântă a Nașterii Domnului.

Fiecare credincios în parte să-şi străjuiască sufletul, inima şi mintea, spre a-L cunoaște şi mărturisi pe Pruncul Hristos.”

La Vohodul mic, cu prilejul luminosului praznic, Mitropolitul a decorat mai mulți slujitori ai Catedralei Mitropolitane, după cum urmează:

Protoiereul Serghei Mahnovschi – dreptul de a purta cruce cu pietre scumpe;

Diaconii Ioan Diaconu și Mihail Crețu – dreptul de a purta camilafcă;

Diaconul Andrei Golovatâi – dreptul de a purta orar dublu;

Diaconul Nicolae Fuștei (Mănăstirea Horăști) –  dreptul de a purta orar dublu.

În această însemnată zi, ÎPS Mitropolit Vladimir a hirotonit în treapta de diacon pe ipodiaconul Victor Babachin, pe seama Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. Acesta primind și prima decorație a diaconului – orarul dublu.

După Liturghie, ÎPS Vladimir a adresat un cuvânt de felicitare tuturor credincioșilor cu ocazia marelui praznic, îndemnându-i să trăiască din plin măreția și  frumusețea evenimentului conform învățăturii Bisericii și a datinei străbune.

La final, copilaşii au primit binecuvântări şi dulciuri din partea Înaltpreasfinţiei Sale, iar maturii au primit în dar calendare bisericeşti.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
834

Conferința științifică ”Biserica Ortodoxă și implicațiile sale în procesele educativ-culturale din spațiul românesc în secolul al XIX-lea – secolul al XXI-lea”, desfășurată la USM

La USM se desfășoară Conferința științifică națională cu participare internațională ”Biserica Ortodoxă și implicațiile sale în procesele educativ-culturale din spațiul românesc în secolul al XIX-lea – secolul al XXI-lea”. Evenimentul este organizat de către Facultatea de Istorie și Filosofie, USM, Agenția Națională a Arhivelor, Centrul de Studii Interdisciplinare ”Silviu Dragomir”, Chișinău-Oradea și Capela ”Întâmpinarea Domnului”, […]