Cărți pe care să le citești în Postul Adormirii Maicii Domnului

2424

Am pregătit o listă de cărţi pe care vi le recomandăm spre lectură în Postul Adormirii Maicii Domnului.

Sfânta Scriptură

Biblia este prima scriere pe care o recomandăm. Aceasta fiind, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, „scrisoarea solemnă a lui Dumnezeu trimisă pe pământ”.

„Sunt dumnezeieşti şi duhovniceşti cuvintele Scripturii şi pot să nască în sufletele noastre multă bucurie duhovnicească”, spune Sfântul Ioan.

Patericul Maicii Domnului (autor: Arhimandrit Teofilact Marinakis)

Cartea cuprinde experiențe duhovnicești legate de Maica Domnului pe care le-au trăit unii dintre Sfinții Părinți.

Învățătura Mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila (autor: Episcopul Visarion al Tulcii)

Lucrarea Preasfințitului Părinte Visarion, pune în lumină, pentru prima dată în literatura de specialitate, mariologia marelui teolog trecut în rândul sfinților, Nicolae Cabasila.

Sfântul Nicolae Cabasila a fost un teolog al sintezelor și al echilibrului, mistic și în același timp,„umanist prin formație și isihast prin vocație”, care a pledat pentru un „isihasm sacramental în lume” – fapt care conferă o deosebită valoare și actualitate figurii și gândirii sale teologice și duhovnicești.

Maica Domnului în teologia Sfinţilor Părinţi (autor: Pr. Adrian Dinu)

Este un studiu de sinteză patristică în care este demonstrată legătura creștinilor de astăzi cu învățătura Bisericii din primele opt secole.

Sfântul Ioan Gură de Aur și învățătura sa despre Maica Domnului (autor: Pr. Adrian Dinu)

Acest studiu constituie în primul rând o cercetare asupra învățăturii Sf. Ioan Hrisostom despre Născătoarea de Dumnezeu, care nu poate fi lipsit de alte câteva coordonate: evidențierea caracteristicilor învățăturii creștine despre castitate, despre căsătorie și sublinierea rolului femeii în Biserică și în lume.

Maica Domnului. O introducere în Teotokologia Ortodoxă (autor: Pr. Ștefan Buchiu)

În acest studiu autorul analizează, din punct de vedere dogmatic, teotokologia ortodoxă, urmărind consecințele directe în cultul și spiritualitatea Bisericii.

Foame și sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului (autor: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României)

Volumul cuprinde, aşa după cum se menţionează în titlu, mai multe învăţături referitoare la post.

Cartea urmărește trei direcții principale:

  • o mai bună cunoaștere a vechimii postului în istoria umanității și în viața Bisericii;
  • sublinierea importanței postului în pregătirea credincioșilor pentru marile sărbători ale Bisericii;
  • redescoperirea postului ca izvor de bucurie și de sfințire a vieții creștine;

Despre post (autor: Sfântul Vasile cel Mare)

Sfântul Vasile cel Mare este cel care a învățat în chip neîntrecut despre nevoia de vindecare și întărire a firii omenești.

Omiliile Sfântului Vasile despre această practică a cumpătării, ne arată numeroasele beneficii ale ascezei: împăcarea cu Dumnezeu, tămăduirea de patimi și de suferințe, sfințirea cugetului, a cuvântului și a simțirii și, nu în ultimul rând, restabilirea comuniunii cu semenii.

Maica Domnului în teologia secolului al XX-lea și în spiritualitatea isihastă a secolului al XIV-lea: Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicolae Cabasila, Sfântul Teofan al Niceei (autor: Arhid. Ioan I. Ică Jr.)

Volumul constituie restituirea textului, contextului și a istoriei receptării unora dintre cele mai profunde și fascinante monumente ale teologiei ortodoxe bizantine.

La distanță de peste o jumătate de secol, acest volum duce la capăt intenția formulată în 1950 de Pr. Dumitru Stăniloae.

Maica Domnului (autor Pr. Alexander Schmemann)

Cartea este alcătuită din o serie de predici rostite de Pr. Alexander Schmemann despre Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

 

Sursa: basilica.ro


Articole postate de același autor
1500

Învățătoarea joacă un rol foarte important în viața copilului

Părinte Vasile, mulţi părinţi le spun copiilor pe un ton ameninţător, de regulă atunci când sunt agitaţi şi fac prostii: „Nu mergi tu la şcoală, vezi tu acolo cum o să te cumintești”! Aceste ameninţări funcţionează cu siguranţă negativ. Voiam să mă refer şi la asta. Este un alt motiv pentru care un copil poate […]