Admiterea 2020–2021, la școlile teologice din R. Moldova

1576

ADMITEREA la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL IERARH GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI"

Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu Bodoni” se face la specializarea – Teologie şi Reghent (cântăreţ bisericesc), admiterea prin concurs, pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă – instituţia de învăţământ secundar general care asigură elevilor o pregatire de cultură generală şi teologică de bază, necesare pentru continuarea studiilor de învăţământ superior la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţământul liceal se organizează ca învăţământ de zi, durata studiilor fiind de 3 ani (clasele X-XII), în bază de contract (cu taxă).

Grupa Reghent (dirijat coral) – durata studiilor este 2 ani, la frecvenţă redusă şi fără limita de vârstă. Admiterea se face prin concurs, organizat pe baza normelor stabilite de  Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

Condiţii de înscriere:

Grupa Reghent:

Diploma de Studii (medie universitar și postuniversitar);

Seminarul Teologic Ortodox:

Să fie absolvent al cl. a IX-a;

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 1. Cerere (model eliberat de secretariatul STO);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (cei care n-au vârsta de 16 ani) (original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a părinților .
 7. 2 fotografii 3×4.
 8. Adeverință  medicală;
 9. Autobiografia;
 10. Taxa de admitere - 200 lei.

Testarea prevede:

 • Muzica bisericească.
 • Intonarea unui cântec bisericesc, pentru aprecierea calităţilor vocale.
 • Verificarea dicţiei: rostirea pe de rost a unei rugăciuni.
 • Studii biblice.
 • Eseu la temă religioasă.

 

ADMITEREA la FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Polița de asigurare medicală (pentru persoanele care o dețin);
 • Taxa de admitere - 200 lei.

 

ADMITEREA la STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

SPECIALITATEA: TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova activează DEPARTAMENTUL STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

Perioada de studii – 2 ani în bază de contract (taxă de şcolarizare).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere - 200 lei.

 

ADMITEREA la STUDII POSTUNIVERSITARE DE DOCTORAT

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova activează DEPARTAMENTUL STUDII DOCTORIALE.

Perioada de studii – 3 ani  în bază de contract (taxă de şcolarizare).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Diplomă de licenţă şi foaia matricolă (original+xerox);
 • Diplomă de master/studii aprofundate şi foaia matricolă (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere - 500 lei.

 

Perioada de admitere: 15 iulie – 21 august 2020.

Orarul de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00 (cu excepția sărbătorilor!)

Proba de aptitudini: 25 august 2020, ora 10:00

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. 069533990

tel. (+373 22) 54 28 70

tel. (+373 22) 27 67 14

tel./ fax. (+373 22) 54 28 63

 

Sursa: teologie.md


Articole postate de același autor
1577

Capul prea sus înălţat, nu-i cu roade încărcat

Un ţăran se duse la câmp cu fiul său mititel, Gavriil, ca să vadă dacă s-a copt grâul îndeajuns. „Uite tată!” – zise băiatul neumblat – unele spice, ce sus îşi ţin capetele. Astea se vede că sunt de soi mai ales. Cele care se pleacă aşa tare pe lângă acestea, sunt de bună seamă […]