Catehism
296

De ce Mirungerea se face imediat după Botez?

Sfânta Biserică acordă o importanţă desăvârşită cinstirii celor şapte Sfinte Taine instituite de Mântuitorul Iisus Hristos, deoarece prin acestea primim harul sfinţitor al Duhului Sfânt. Prin Taina Botezului, prima dintre Sfintele Taine, pruncului îi este iertat păcatul strămoşesc săvârşit de protopărinţii Adam şi Eva în Rai, el devine un om nou, îndumnezeit şi pregătit pentru […]