Unui rugător de care îşi bat joc toţi casnicii săi

5554

Pînă ce nu începusei să te rogi lui Dumnezeu, erai tuturor drag. Iar acum, dintr-o dată, eşti în casa ta ca în mijlocul unei tabere duşmane. Mai înainte vreme te îmbătai, şi fumai, şi mai furai câte puţin, şi înjurai, şi trândăveai în zilele lucrătoare, şi făceai toate celelalte câte sunt urâte înaintea lui Dumnezeu şi a lumii cinstite. Şi totuşi, atunci erai drag tuturor din casă.

Iar acum, când ai apucat-o pe calea dreptăţii, cinstei şi rugăciunii, acum toţi au tăbărât asupra ta ca un roi de viespi.

Bucură-te, frate, de o sută de ori, bucură-te! Oare nu vezi că în casa voastră se joacă drama Evangheliei? În aceeaşi casă unde până acum se flecărea despre impozit şi sărăcie, şi hoţi, şi tăinuitori, şi judecători, în aceeaşi casă au început să se împlinească proorociile evanghelice. Casa voastră s-a înălţat până la Ceruri, s-a făcut scenă a dramei evanghelice, a făcut legătura cu timpurile apostolilor şi mucenicilor. Istoria Bisericii creştine se desfăşoară, la scară mică, în casa voastră. Iată proorociile lui Hristos, care s-au împlinit de nenumărate ori pe această planetă pământească şi care încep acum a se împlini şi în casa voastră: Veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu, iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui (Matei 10, 22). Şi vrăjmaşii omului vor fi casnicii lui (10, 36). Fericiţi sunteţi care plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi când vă vor despărţi pe voi şi vă vor ocări, şi vor scoate numele vostru ca un rău pentru Fiul Omului (Luca 6, 21). Amin, amin. Grăiesc vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; şi voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră întru bucurie se va întoarce (Ioan 16, 20).

Ce poate fi mai desluşit decât aceste proorocii? Iată, ele se împlinesc şi astăzi, lângă căminul tău, asupra ta. Ca atare, primeşte toate ocările ca pe nişte decoraţii. Să ştii că prigonitorii tăi se vor căi; batjocoritorii tăi vor tăcea, şi tu te vei bucura. Astăzi eşti cel din urmă în casa tatălui tău, însă degrabă vei fi cel dintâi. Iar cei care te prigonesc îţi vor sluji. Lucrul acesta e prezis, şi s-a adeverit de mii de ori şi în mii de locuri. Pace ţie şi binecuvântare de la Domnul!

Din Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul I, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, p. 158-159


Articolul Următor
Articole postate de același autor
963

La inițiativa Ministerului Culturii vor fi edificate două monumente de for public

În cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova din 11 mai 2016, la inițiativa Ministerului Culturii, a fost aprobată hotărârea privind edificarea prin reconstituire a Monumentului celor trei martiri, în municipiul Chișinău. Monumentul dedicat memoriei celor trei personalități remarcabile: Alexei Mateevici, Simion Murafa și Andrei Hodorogea, militanți ai mișcării naționale din Basarabia de la începutul secolului al […]Urmăriți-ne pe Facebook!