Zi de sărbătoare la Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Chişinău

2281
 

În ziua prăznuirii Sfântul Mucenic Gheorghe, enoriaşii unicei biserici din Chişinău cu hramul în cinstea acestui mare sfânt al bisericii noastre s-au adunat la Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie pentru a-l cinsti pe Sfântul Gheorghe şi pentru a da laudă lui Dumnezeu.

Ziua de sărbătoare a debutat cu sfințirea cea mică a apei, după care a urmat sfânta liturghie, oficiată de un sobor de preoți și daconi, în frunte cu preotul paroh al bisericii, Nicolae Florinschi. La finalul sfintei liturghii s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de zidire protoiereul Pavel Borşevschi, care a vorbit despre bucuria sărbătorii Învierii pe care o trăim în continuare și în săptămâna luminată. Numeroşi credincioşi au primit Sfânta Împărtăşanie.

După Liturghie s-a făcut înconjorul bisericii, iar mai apoi părintele paroh s-a adresat cu un cuvânt de felicitare cu ocazia hramului către adunarea binecredincioasă, îndemnându-i pe toți cei prezenți să-l aibă pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe drept exemplu al trăirii jertfelnice şi mijlocitor în faţa Atotputernicului Dumnezeu.

Discutând cu părintele Nicolae în ajunul sărbătorii, l-am rugat să ne vorbească despre specificul acestei parohii, despre faptul că deja este o bună tradiție ca duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare mulți enoriași ai bisericii primesc sfintele taine, dar și despre activitățile pe care le desfășoară această comunitate.

Astfel, părintele ne-a relatat următoarele: „Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” este unica din capitală ce poartă acest hram, sfintele slujbe sunt săvârșite în acest lăcaș de aproape 200 de ani. În prezent parohia este o comunitate  vie, educătoare pentru viață. Ne bucurăm că slujbile din biserica noastră adună numeroși creștini, și mai îmbucurător este faptul că mulți dintre ei se împărtășesc la fiecare liturghie la care participă. Doar împărtășania este cea mai însemnată dintre toate Tainele Bisericii, prin intermediul ei omul ajunge la unirea cu Dumnezeu în chip tainic. Unii creștini au această reținere de a se apropia de sfântul Potir, menționând că sunt nevrednici. Aceasta însă nu poate fi un motiv pentru care trebuie să ne ferim de a primi sfintele taine. Învăţătura Bisericii afirmă că Sfânta Împărtăşanie ni se dă spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Totodată însăși sfânta liturghie se slujește pentru ca să ne împărtășim, în caz contrar am putea oficia doar un moleben, sau a înălța o altă rugăciune. Liturgia este o invitație la cină a tuturor care au intart la ospăţul nunţii. Şi atunci, nerăspunzând la chemarea-invitaţie la Cina Lui, fugim, de fapt, și de Dumnezeu...Noi mereu suntem nevrednici, dar dacă ne conștiintizăm nvrednicia, însăși Dumnezeu ne face vrednici de sfânta Împărtășanie.

La momentul de față, atât slujitorii parohiei „Sfântul Mucenic Gheorghe”, cât şi enoriaşii, nu se limitează numai la frecventarea serviciilor divine, dar se implică şi în numeroase activităţi, aducându-şi astfel aportul la consolidarea credinţei dreptmăritoare.”

A consemnat Natalia Lozan


Articole postate de același autor
1717

Proiecte care fac abstracție de frontiere

O veste bună pentru tinerii creştini: Mitropolia Moldovei a decis să reactiveze un şir de departamente, cel mai important, după mine fiind, cel al muncii cu tineretul. De acum încolo în fiecare protopopiat va fi desemnat un responsabil care va coordona munca cu tineretul. Protoiereul Nicolae Jelihovschi, responsabil pentru derularea activităţilor cu tineretul în raionul […]