Zi de aleasă bucurie duhovnicească în parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Isăicani, din r. Nisporeni

498

Sâmbătă, 30 aprilie, 2022, în Sâmbăta Săptămânii Luminate, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Isăicani, r. Ungheni.

În dimineața zilei, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat călduros de parohul acestei biserici, Protoiereul Petru Ursu, alături de minunata sa familie, și dimpreună cu Dnl Grigore Cănănău, Primarul localității, soborul de preoți și credincioșii prezenți.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru a săvârșit slujba de sfințire a Prestolului și a Sfintei Biserici, stropind cu agheasmă și ungând cu Sfântul și Marele Mir interiorul sfintei biserici, renovate capital și împodobită excepțional, prin strădania părintelui paroh și a ctitorilor.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au coliturghisit Prot. Vitalie Cozari, Protopopul Bisericilor din Raionul Nisporeni, dar și alți slujitori prezenți.

La Vohodul mic, parohul bisericii, Preotul Petru Ursu, a fost decorat cu dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu ușile împărătești deschise până la Heruvic.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni, cerându-se ca Dumnezeu să-și reverse mila Sa peste parohul și credincioșii acestei comunități religioase, ajutându-i la tot lucrul cel bun și mântuitor.

După citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a ținut un consistent cuvânt de învățătură, explicând mesajul evanghelic, vorbind apoi despre importanța, folosul și necesitatea bisericii într-o comunitate, îndemnând credincioșii să fie prezenți la slujbele ce se vor săvârși în această biserică.

După rugăciunea Tatăl nostru…, au fost împărtășiți credincioșii care s-au pregătit pentru primirea Sfintei Împărtășanii.

La final Chiriarhul a felicitat credincioșii prezenți cu Sfințirea Sfântului Prestol și a Bisericii din localitate, dar și cu această slujire arhierească, prima fiind de alt fel în această biserică, ce a fost construită în 1905, pe locul celei vechi, din lemn, care data din 1818.

Totodată Ierarhul a adus cuvinte de apreciere părintelui paroh, Prot. Petru, pentru toată activitatea pastoral-misionară în această comunitate parohială pe care o păstorește timp de 18 ani.

Apoi Înaltpreasfinția Sa a înmânat Medalii și Diplome Eparhiale unor ctitori de seamă și binefăcători ai acestei biserici.

La final părintele paroh, Prot. Petru Ursu, a adus cuvinte de recunoștință și mulțumire Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, pentru prezență, slujire, sfaturi și cuvinte părintești.

De asemenea, cuvinte de mulțumire, părintele paroh a adresat soborului de slujitori prezenți, tuturor ctitorilor, binefăcătorilor și enoriașilor acestei sfinte biserici.

Sursa: episcopia-ungheni.md


Articole postate de același autor
682

Duminica Cincizecimii marcată prin slujire arhierească la Sfânta Mănăstire Curchi

„Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin şi nu mai tânjeşte după cele cereşti, pentru Împărăţia cerurilor este înăuntrul nostru [Lc 17, 21], fiindcă Domnul a venit şi s-a sălăşluit întru noi [In 14, 23]. Dar dacă sufletul pierde harul, atunci el tânjeşte după cele cereşti şi cu lacrimi îl caută pe Domnul.” […]


Foto