Un sobor preoțesc, a participat la inaugurarea căminului studențesc al Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)

1166

La 21 aprilie 2016, PC Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari), Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi, Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și Viață Monahală” și Protopop de Orhei, înconjurat de un sobor preoțesc, a participat la inaugurarea căminului studențesc al Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), în cadrul căreia a oficiat slujba de sfințire a noii clădiri.

La eveniment au fost prezenţi dnul acad. Gheorghe Duca, doctor habilitat în chimie și președinte al Academiei de Științe a Moldovei, rectorul Universităţii AŞM, dna acad. Maria Duca, conducerea instituției, corpul profesoral al Universităţii, conducerea Liceului AŞM, studenţi, masteranzi, doctoranzi și liceeni.

După oficierea rânduielii sfințirii căminului, PC Părinte Arhim. Siluan a adresat un cuvânt celor prezenți despre importanța evenimentului, felicitând conducerea academiei cu ocazia acestei frumoase realizări. De asemenea, Părintele Protopop și-a manifestat convingerea personală că tinerii sunt speranța și viitorul de mâine al Bisericii și al țării, cei care le vor reprezenta și apăra cu vrednicie: „Tinerii, simbol al frumuseții vieții veșnice netrecătoare, sunt cei care vor fi mărturisitori ai iubirii lui Hristos şi misionari ai Bisericii Lui”, a conchis Părintele.

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, Părintele Arhim. Siluan a acordat mai multe distincții bisericești unor persoane din conducerea AŞM, care au contribuit la realizarea acestor lucrări.

Astfel, în semn de recunoştinţă pentru activitate sârguincioasă spre binele şi întru mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, de ordine bisericești s-au învrednicit: Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, Dl Mihai Vieru, vicepreşedinte AŞM, Nicolae Balan, directorul companiei de construcţii, Ana Erhan, prorector, ș.a.

În acest context, atât Președintele AŞM, cât și Rectorul Universității au adresat alese mulţumiri PC Părinte Arhim. Siluan, pentru sfaturile duhovnicești și pentru purtarea de grijă ca și părinte duhovnicesc, pe care o manifestă de fiecare dată.

La finalul manifestării, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Siluan a oferit în dar căminului o icoană cu chipul Mântuitorului Hristos, Cel Care a prețuit mult pe tineri, rugându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos să binecuvânteze și să dăruiască tot darul cel desăvârșit acestui cămin și tinerilor care vor viețui în el. De asemenea, studenții au primit în dar din partea Părintelui Arhimandrit Siluan (Șalari) câte o carte de literatură duhovnicească.

Instituţia inaugurată are o capacitatea de 423 de locuri. Odăile sunt de 1-2-3-4 locuri. Parterul este destinat şi oaspeţilor, având calitatea de hotel – 18 locuri.

a consemnat Sergiu Crudu mitropolia.md


Articole Asemănătoare
1415

Conferinţa Ştiinţifică Naţională „BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA ŞI STATUL. CREDINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE”

La 11 octombrie 2016, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Naţională „BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA ŞI STATUL. CREDINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE”, consacrată aniversării a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. […]

    Articole postate de același autor
    2577

    Puterea rugăciunii către sfinți

    Sfinţii scultă rugăciunile noastre şi primesc de la Dumnezeu puterea de a ne ajuta. Aceasta o ştie tot neamul cel creştinesc. Părintele Roman, fiu duhovnicesc al părintelui Dosifei, mi-a povestit că, pe când era băiat în lume, a trebuit odată să traverseze Donul iarna şi calul lui a căzut într-o crăpătură deschisă în gheaţă şi […]