Trei decenii de la redeschiderea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Țigănești, r. Strășeni

397

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a oficiat în Duminica a XX-a după pogorârea Sfântului Duh, 30 octombrie 2022, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă cu hramul „Sf. Irh. Nicolae” a Mănăstirii Țigănești din raionul Strășeni cu ocazia împlinirii a Trei Decenii de la redeschidere.

Cu acest prilej, în dimineața zilei, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat călduros de către Starețul sfintei mănăstiri, PC Părinte Arhimandrit Irinarh (Costru) împreună cu obștea monahală.

Alături de Mitropolit au coliturghisit: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, Prot. mitr. Dr. Vadim Cheibaș, Secretarul mitropolitan, Arhim. Irinarh (Costru), Starețul mănăstirii Țigănești,  Arhim. Ioan (Dănilescu), Secretarul Arhiepiscopului Sava, Arhim. Vladimir (Poia), Starețul mănăstirii Butuceni, Arhim. Spiridon (Marin), Starețul mănăstirii Hârbovăț, Prot. mitr. Pavel Vuluță, Protopop de Drochia și un numeros sobor preoțesc.

La Sfânta Liturghie au participat: PC Elizabeta (Vasilache), Stareța Mănăstirii „Sf. Ap. Petru și Pavel” or. Bender, PC Vera (Spinei), Stareța Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s. Cușelăuca dar și creștini de pretutindeni veniți la rugăciune cu ocazia acestui istoric eveniment pentru Sfânta Mănăstire.

Spațiul generos al bisericii de iarnă s-a dovedit a fi neîncăpător față de numărul mare al celor care au venit să înalțe rugăciuni de slavă și mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Sfintei Mănăstiri și a obștii monahale ce își duc ascultarea aici.

Cântările din timpul Liturghiei au fost interpretate de corul mănăstirii Țigănești condus de dl Vitalie Chitoraga.

La Vohodul mic, Starețul mănăstirii, Arhimandritul Irinarh a fost decorat cu Ordinul bisericesc „Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni” gr. II. De asemenea, mai mulţi slujitori ai Mănăstirii s-au învrednicit din partea Arhipăstorului cu decorații bisericeşti.

În cadrul serviciului divin, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit pe monahul Ignatie (Blinov) în treapta de ierodiacon pe seama Mănăstirii.

După încheierea Dumnezeieștii Liturghii, ÎPS Vladimir a oficiat un Te-Deum de mulțumire lui Dumnezeu, după care a adresat credincioşilor un cuvânt de binecuvântare, exprimându-şi speranţa că şi în continuare, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din satul Tigăneşti va rămâne un centru duhovnicesc de referinţă pentru educarea credincioșilor în spiritul valorilor creştine tradiţionale.

PC Arhimandrit Irinarh, a primit din partea Primăriei satului Țigănești în persoana dnei Primar, Țaca Valentina, titlul de Cetățean de Onoare a satului Țigănești.

Mai Mulți ctitori și binefăcători ai Sfintei Mănăstiri au fost decorați de către Întâistătător cu medalii și ordine bisericești pentru munca asiduă pe care o depun pentru această vatră monahală a Țării noastre.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
936

Maica Paraschiva îngrijește 1.500 de pacienți într-un sat unde nu exista doctor

Maica Paraschiva este din Bucovina, născută în satul Vicovu de Sus de lângă mănăstirea Putna. A ales viața monahală la vârsta de 18 ani când a intrat în obștea Mănăstirii Vorona. Maica Paraschiva spune că a fost un copil simplu, de la țară, „cu o copilărie foarte frumoasă, cu visele și gândirea oricărui copil. Când […]


Foto