S-au pus bazele unui nou acord de înfrățire

1773

La data de 1 octombrie a.c. a avut loc semnarea Acordului de înfrățire dintre două localități aflate administrativ în două Țări diferite dar ca etnie și credință fiind una. Deci, conform voturilor în unanimitate a consiliilor locale ale celor două entități a fost decisă înfrățirea.
Dl. Eugeniu Salcuțan - Primarul satului Mereni, r-nul Anenii Noi, R. Moldova și dl. Radu-Viorel Ursache – Primarul satului Bălțătești, județul Neamț, Moldova, România au semnat acest Acord de înfrățire.

Frumos și trainic este lucrul început cu Dumnezeu. După semnarea acestui acord, în următoarea zi, 2 octombrie a.c. onorata delegație din satului Bălțătești, județul Neamț, Moldova, România, cu dl. Primar Radu-Viorel Ursache și consilierii localității Bălțătești au participat la desăvîrșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii din Parohia sat. Mereni, r-nul Anenii Noi. La fel, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost prezenți administrația publică locală, consilierii localității și dl. Primar Eugeniu Salcuțan.

După, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost desăvârșit un Tedem de mulțumire invocând în rugăciune Harul și Mila Împăratului Ceresc.
La finalul Tendemului de mulțumire Preotul-Paroh al Bisericii ”Sf. Arh. Mihail și Gaviil”, Prot. Vitalie Șaramet, a binecuvântat gândul cel bun de activitate comună a acestor două localități, întru slava lui Dumnezeu și promovarea valorilor credinței ortodoxe, și a adus un cuvânt de felicitare și de mulțumire cu această ocazie onoraților oaspeți și administrației publice locale.

La finele acestei întâlniri mesajul Preotului-Duhovnic al localității a fost citatul din Sfânta Scriptură: ”Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei, cap. 18, 19-20). Amin și lui Dumnezeu Slavă întru Toate!

 

Articole postate de același autor
5661

Păcatele nemărturisite pe noi ne ustură

Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală; tot socoteală milostivă, însă pe noi ne ustură. Știind Dumnezeu nătângia (prostia, nerozia, neghiobia) noastră, nu ne lasă părăsiți în întunericul necunoștinței, ci ne trimite necazuri sau pocanie (canon) fără voie. Asta-i ispășirea de nevoie: dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi și orice altă suferință. Ispășirea de nevoie […]