Liturghia pentru cor bărbătesc

7146

În cuvântul înainte a cărţii se menţionează mai multe:

„Vladimir Ciolac este un nume de referință în lumea muzicienilor și compozitorilor, al căror membru este, dar arhicunoscut și în mediul bisericesc, fiind un iscusit dirijor-compozitor contemporan.

Anul acesta maestrul a ajuns la 60 de ani de viață pământească, jumătate din care i-a petrecut nu doar în sălile de curs sau pe scenă, dar și în biserică.

Adevărata cântare a descoperit-o tocmai în timpul serviciilor divine. Întreaga familie, soția Irina și feciorul Maxim, muncesc pe tărâmul muzicii, iar duminică și de sărbători se roagă cântând.

Acum un deceniu l-am cunoscut pe acest brav specialist în cântarea bisericească, invitându-l la capela ”Întâmpinarea Domnului” din incinta USM, unde activează până astăzi. A fost o adevărată revelație să cunosc o persoană profund religioasă, căci astăzi e raritate să găsești oameni trăitori printre cei de artă.

Uitându-mă la port, cum discută și cum abordează lucrurile, am impresia că dl Ciolac nu este din veacul acesta. Parcă a venit din perioada medievală, fiind cu aleasă cultură și ținută morală, bărbat demn și înțelept în atâtea materii, cu fundamente creștine și cu o deosebită putere de convingere.

Probabil, de aici îi vine inspirația, încât nu doar scrie muzică, ci o trece prin el, o face rugăciune ce se așterne atât de lin asupra sufletele celor ce îl ascultă.

Mulți enoriași ai bisericii universitare mi-au mărturisit că au rămas în acest locaș după ce i-au auzit cântarea ”Iubite-voi Doamne…”, care te pătrunde până în măduvă. Cântă liniștit, îți atinge corzile lăuntrice și te pune în alt timp și spațiu, de-a dreptul sacre.

Și dacă în lume Vladimir Ciolac este membru al Uniunii Compozitorilor şi al Uniunii Muzicienilor din Moldova, impunându-se ca pedagog în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (crescând de la lector până la profesor), ca dirijor în mai multe instituții, cât şi în calitate de compozitor notoriu, autor al mai multor creaţii muzicale înalt apreciate de specialişti, dar şi de publicul larg, în Biserică este un bun creștin și specialist în cântarea religioasă. A semnat zeci creaţii corale, amintind „Всенощное бдение” „Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur”, poemul „Хатынские колокола”, „Hristos a Înviat”, „Духовные песнопения” ș.a.

Creaţiile maestrului au fost înalt apreciate la diverse concursuri naţionale şi internaţionale, fiind distinse cu premii şi diplome. În anul 2000 compozitorului Vladimir Ciolac i s-a conferit titlul de „Maestru în Artă”, iar Mitropolia Moldovei l-a distins cu „Medalia Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

Creaţiile cu tematică religioasă ocupă un loc aparte. Muzica sa de calitate, izvorâtă din inima-i sinceră şi înălţătoare, e scrisă inspirat, prin harul lui Dumnezeu şi pătrunde în sufletul ascultătorilor, încântându-i şi creând stări duhovnicești de pace, de bucurie şi de armonie, precum și de dorinţa de a deveni mai buni, de a ne iubi aproapele.

Această ultimă realizare, cu aranjamente pentru corurile bărbătești, e o mare necesitate pentru sfintele locașe din republică.

Or, ceea ce creează maestrul V. Ciolac izvorăște din suflet și pentru suflet. Este plin de vlagă lăuntrică, dorindu-i mulți ani în slujba Domnului și în activitatea sa didactico-muzicală.”, menţionează părintele Octavian Moşin.

PS. Cei interesaţi de această apariţie editorială se pot adresa la biserica Universităţii de Stat din Moldova.

Articole postate de același autor
9043

Părintele Justin Pârvu: „Sin­gura solu­ţie este întoarcerea la tra­di­ţie”

Forţa aceasta demon­ică, ce stăpâneşte lumea la ora actu­ală, se întrece, într-adevăr, prin metode care se con­cen­trează asupra vieţii umane. Toate lucrurile care apar acum la ori­zon­tul acesta ome­nesc nu sunt altceva decât metode de dis­trugere a vieţii umane. Aceste mijloace de otrăvire a omu­lui sunt aşa de put­er­nice şi înrădăci­nate încât nu le mai […]