PS Petru: Postul străluceşte sufletul, înaltă simţirile, face inima zdrobită şi smerită

1655

Într-o primă fază, postul poate fi înțeles prin a te reţine total sau parţial de la anumite alimente şi băuturi, de la viaţa conjugală şi distracţii, pe un timp mai lung sau mai scurt, în scop religios-moral. Dacă ținem postul astfel, nu facem altceva decît să arătăm că ținem doar o parte din postul propriu-zis. Acest fel de post este numit postul văzut. Dar este și partea nevăzută a postului, cea interioară, duhovnicească, sufletească, care de multe ori este mult mai importantă decât cea fizică, și aceasta înseamnă reţinerea spirituală de la gânduri, pofte, patimi, vorbe şi fapte rele.

Învățătura biserici consideră că adevăratul post este postul integral, adică trupesc și sufletesc în acelaşi timp. Sfinţii Părinţi au subliniat că postul trupesc fără cel sufletesc este lipsit de orice valoare morală. După cum toate lucrurile în lumea aceasta se fac cu un oarecare scop, la fel și postul are ca scop: înmulţirea milosteniei, întețirea rugăciunii către Dumnezeu, sporirea în pocăinţă, pregătirea pentru Sfânta Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

Învățătura Bisericii ne spune că, postul potoleşte poftele trupului; postul este o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu; postul ajută rugăciunea; postul purifică organismul de toxine, îl înnoieşte şi-l fereste de boli, iar de unele chiar îl vindecă. Prin urmare postul este de folos nu doar sufletului, ci și trupului.

Sfinţii Părinţi nu doar au dat învățături despre post, și nu doar au îndemnat pe creștini la această nevoință, ci mai cu seamă urmînd exemplul Mîntuitorului, care însuși a postit, au postit și ei, dar nu orice post, ci posturi foarte aspre, nemîncînd nimic cîte 40 de zile, nebînd apă multe zile, postind doar cu pîine și apă, cît și-n alte chipuri. Și toate acestea le făceau din dragoste, întrucît îi înțelesese folosul și importanța postului în cele spre mîntuire. Tocmai de aceea și toți sfinții recomandă pentru creștini postul, știind din experență proprie cît folos aduce sufletului.

Cel mai clar despre folosul postului vorbește Sfântul Vasile cel Mare care zice: „Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia, ura, dușmănia şi orice vicleşug. Prin post putem ajunge asemenea cu îngerii.”

Postul dragii mei, face inima zdrobită şi smerită, nimiceşte vîltoarea poftelor, stinge aprinderea desfrânării şi luminează înţelepciunea omului. Într-un cuvînt postul desăvârşeşte pe creştin. Diavolul cunoaște cît se poate folosi creștinul dacă postește, de aceea ne dă felurite neputințe și cugete viclene numai să nu postim cum se cuvine. Să urmăm dragii mei sfaturile bisericii și să ne ostenim în cele spre mîntuire și prin ținerea sfintelor posturi, căci după cum a zis Hristos: doar cu post și, respectiv prin rugăciune, ne vom izbăvi de puterea vătămătoare a celui rău, care caută să ne piardă sufletele.

                                                                                                        Preasfințitul PETRU

                                                                                                        Episcop de Ungheni și Nisporeni


Articolul Următor
Articole Asemănătoare
1343

În atenția slujitorilor și creștinilor din cuprinsul episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în cadrul Adunării Generale Anuale, a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, s-a luat decizia, ca anul 2016 în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, să fie numit ,,SFÂNTA SCRIPTURĂ – DE LA CITIRE LA FAPTE”. Potrivit deciziei Adunării Eparhiale Generale, din ciclul de activităţi al programului pastoral-misionar […]

Articole postate de același autor
2180

Săvârşind avortul, nu pui capăt unei probleme, adevaratele probleme abia acum încep

Iubiţi fii şi fice duhovniceşti Puțini poate cunoaşteți că țara noastră, Republica Moldova, se află pe locul 10 în lume, după numărul avorturilor făcute, raportat la numărul populaţiei. De aici, specialiştii în statistică ne spun că, avortul a făcut mai multe crime şi victime, decât primul şi al doilea război mondial împreună. Pornind de la […]