Prin cuvînt a ispitit-o diavolul pe Eva și tot prin cuvînt a bucurat-o îngerul pe Fecioara Maria

1746
Cel mai urît lucru pe pămînt este răstălmăcirea cuvintelor cu bună știință. Hristos a fost condamnat și omorît prin răstălmăcire de cuvinte. Iubirea caută să salveze, ura caută să ucidă. Iubirea se bucură de adevăr, ura se bucură de minciună. Mintea iubitoare ia cuvintele simplu și întotdeauna se întemeiază pe prezumția de nevinovăție, iar mintea plină de ură pornește de la acuzație și orice cuvînt și chiar tăcerea devin o incriminare. Viclenia este însușirea de a atribui adevărului sensuri străine cu bună știință, mimînd totodată nevinovăția. Viclenia este mimarea binelui cu scopul de a face rău. Iată de ce diavolul este numit viclean și nu rău, căci răul este de multe feluri, dar viclenia este răul care se înfățișează sub forma binelui. De aceea ne rugăm să ne izbăvim de cel viclean, căci ne propune răul în forma în care noi nu-l putem vedea, avînd nevoie să fim izbăviți prin intervenția lui Dumnezeu.
Astăzi cuvintele noastre să fie drepte, pentru că din vorbirea dreaptă se vede o inimă iubitoare și lipsită de viclenie. Fiecare va ieși îndrepat sau se va condamna din propriile cuvinte.
 
Prin cuvînt a ispitit-o diavolul pe Eva și tot prin cuvînt a bucurat-o îngerul pe Fecioara Maria – Eva cea nouă. Diavolul i-a promis Evei că va fi precum Dumnezeu, Îngerul i-a vestit Mariei că va fi născătoare de Dumnezeu. Diavolul a falsificat vestea, prin viclenie, îngerul a împlinit lucrarea Domnului. Eva s-a întristat, Maria s-a bucurat. Eva a deschis porțile morții, Maria s-a făcut Poartă a Vieții prin care tot neamul omenesc a intrat în Împărăția lui Dumnezeu.
 
Bucurați-vă!
 

Articole postate de același autor
1189

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a participat la lucrările Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

La 27 decembrie 2016 în sala de ședințe a Sfântului Sinod a reședinței Patriarhale și Sinodale de la mănăstirea „Sfântul Daniel”, or. Moscova, sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril Chiril a început ultima din acest an ședință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Înainte de începerea ședinței Sanctitatea Sa […]