Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova

1520

În data de 27 august 2021 Republica Moldova aniversează împlinirea a 30 de ani de la proclamarea independenței. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova, în care a menționat următoarele:

„La popas aniversar, când țara noastră sărbătorește 30 de ani de la proclamarea independenței, se cuvine înainte de toate a ne îndrepta cugetele către Milostivul Dumnezeu și a-I mulțumi pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra țării noastre de-a lungul acestor ani.

Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem cu bine la cea de-a treia decadă aniversară din ziua proclamării Independenței țării noastre și începutul afirmării ca stat independent. Trei decenii de la acea zi de 27 august 1991, când, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sute de mii de cetățeni ai țării noastre au cerut independența Republicii Moldova și au întâmpinat cu strigăte de bucurie citirea declarației de independență. Era sfârșitul unei perioade în care credința în Dumnezeu era considerată drept opium pentru popor, iar omul credincios un dușman al poporului.

În acești 30 de ani am avut parte de multe transformări și încercări, însă de fiecare dată am trecut cu bine prin toate, datorită rugăciunii, muncii și perseverenței.

Biserica Ortodoxă din Republica Moldova a renăscut din propria cenușă.

Am pus umărul cu toții la reconstrucția sfintelor lăcașe și vetrelor monahale străbune.  Am contribuit de la mic la mare, la construcția a peste 1000 de biseirci noi,  pentru a-l aduce pe Dumnezeu celor atâta timp lipsiți de el.

Am participat la fondarea școlilor teologice și la editarea a peste 500 de titluri de carte bisericească și de spiritualitate, contribuind la asanarea spirituală și intelectuală a societății.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că în acești 30 de ani, pe lângă Mitropolia noastră s-au născut și au crescut atâtea centre sociale pentru a alina durerile celor suferinzi de foame, sete, boli, nedreptăți etc.

Se cuvine, în mod special, să mulțumim, să felicităm și să binecuvântăm pe toți cei care au contribuit și contribuie încă, la obținerea și păstrarea independenței, sub toate aspectele ei, muncind pentru binele și propășirea statului, având permanent în suflet și în gând dragostea pentru Hristos și convingerea fermă, izvorâtă din credință curată, că numai mergând pe calea Adevărului vom izbândi biruind toate greutățile, oricât de mari nu ar părea ele acum.

La ceas aniversar, reafirmăm faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova va sta de strajă și în continuare cu dedicație și hotărâre pentru apărarea și promovarea valorilor multiseculare ale poporului Republicii Moldova, precum și pentru educația unei tinere generații ghidate de idealuri veșnice precum Credința și dragostea de neam.

Cred și sper că Republica Moldova în cel mai scurt timp va deveni o țară prosperă, a cărei populație nu va mai avea de suferit de pe urma neînțelegerilor politice. Mă rog cu sârguință pentru faptul ca Domnul Cel Atotputernic să trimită poporului Moldovei pace și prosperitate.”

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
713

Rugăciunea mamei către Domnul lisus Hristos, pentru binecuvântare asupra copiilor

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la […]