Liniștea te face mai tare decât patimile

3109

Fraților, câştigaţi-vă liniştea care este tare ca un zid. Ea te face mai tare decât patimile. Câştigă-ţi liniştea aceea din frica lui Dumnezeu şi nu te vor vătăma săgeţile vrăjmaşului. Liniştea şi cu frica lui Dumnezeu împreună sunt ca un car de foc care suie la ceruri pentru cel ce o are. Cu aceasta Ilie proorocul cel care a iubit liniştea şi frica lui Dumnezeu s-a înălţat la ceruri.

O, linişte, sporirea monahilor! O, linişte, seară cerească! O, linişte, oglindă a păcatelor! O, linişte, care nu opreşti lacrimile! O, linişte, care naşti blândeţea! O, linişte, locuitoare cu smerita cugetare! O, linişte, care aduci pace omului! O, linişte, luminătoarea minţii, născătoarea a toată bunătatea, îndeletnicirea rugăciunii şi a citirii, alinarea gândurilor, veselia sufletului şi a inimii! O, linişte, marea evlaviei! O, linişte, temniţă a patimilor, lucrătoare a toată fapta bună! O, linişte, pământ al lui Hristos aducător de roade bune! O, linişte, însoţită cu frica lui Dumnezeu, zid şi tărie celor ce voiesc să se nevoiască pentru Împărăţia cerurilor. Aşadar, iubite frate, câştigând-o pe aceasta aleasă de Maria şi care nu se va lua de la ea, vei fi lăudat de Însuşi Dumnezeu. Pe aceasta să o câştigi, frate, ca să te desfătezi în Domnul, şezând lângă picioarele Lui şi lipindu-te de El să poţi zice cu îndrăzneală: Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta (Ps. 62, 8). Aleargă după linişte că este mai dulce decât mierea. Mai bună este pâinea cu sare în linişte şi fără griji, decât bucate scumpe în ispite şi în primejdii (Pilde 17, 1). Ascultă pe Cel ce zice: Veniţi toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28).

Iată, Dumnezeu voieşte să te odihnească pe tine, să fii fără griji, fără mânie, fără ispite şi fără necazurile veacului acestuia. Vrea să te aducă pe tine în linişte, ca să-ţi lumineze căile tale cu stâlp de nor, să te hrănească cu mană, adică cu pâinea liniştii, ca să moşteneşti pământul făgăduinţei. Aşa, frate, câştigă-ţi liniştea împreună cu frica de Dumnezeu şi Dumnezeul păcii va fi şi cu tine.

Sfântul Efrem Sirul

Cuvinte de la Sfinții Părinți, Editura Episcopiei Romanului, 1997, p. 70-71


Articole postate de același autor
4919

Rabdă totul până în sfârşit și te vei mântui!

“Cine va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.” Dar avem ce răbda? În privinţa asta nimeni nu duce lipsă. Fiecare are un stadion mare în care poate să-şi antreneze răbdarea; înseamnă deci că fiecare are mântuirea la îndemână. Rabdă totul până în sfârşit și te vei mântui! Trebuie, totuşi, să rabzi întru cunoştinţă; […]