Bucuria învierii lui hristos sărbătorită la catedrala episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din or. Ungheni

1642

,,Ziua Învierii să ne luminăm, popoare, Paştile Domnului, Paştile”

În această Sfântă noapte, întreaga umanitate şi întreg cosmosul se bucură de darul cel mai frumos al creştinismului, cel de a nu mai muri şi de a fi fii ai Învierii. De această bucurie s-au împărtăşit şi creştinii din oraşul Ungheni, care de la mic la mare au păşit pragul catedralei episcopale cu hramul ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” pentru a se împărtăşi de Lumina Sfântă a Lui Hristos.

În mijlocul credincioşilor s-a aflat Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, care a împărţit credincioşilor Lumina Sfântă care şi anul acesta prin mila lui Dumnezeu s-a pogorât la Sfântul Mormânt, adeverind încă odată adevărul Învierii lui Hristos. Alături de Preasfinţia Sa au liturghisit şi clericii acestui Sfânt locaş. După oficierea utreniei şi a ceasurilor pascale, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, acea sinaxă euharistică, prin care s-a pogorât Hristos, Fiul lui Dumnezeu pentru a ne descoperi cu adevărat taina dreptei credinţe.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost citită pastorala Sfintelor Paşti, a Preasfinţitului PETRU, în care ni se descoperă fundamentul credinţei noastre strămoşeşti: Prin Învierea Domnului s-a pus temeliei zidirii veșnice a credinței creștine, că suntem fii ai Învierii. Omul trebuie să trăiască învierea, prin înviere „sa mai înainte de obşteasca înviere”, adică prin pocăinţă și prin trecere la viaţa în Hristos. Minunea învierii lui Hristos este temelia Bisericii, temelia Creștinismului și a fiecărui creștin în parte. Taina învierii ne aduce nouă toate veşnicele adevăruri: adevăruri despre om, despre Dumnezeu, despre viaţă, despre dragoste şi dreptate, despre păcat şi moarte, despre rai, despre iad, despre biruinţa asupra morţii, asupra păcatului şi asupra iadului, despre timp şi despre veşnicie, despre Mântuitorul şi mântuire, în general despre orice, care era indispensabil existenţei omeneşti, pentru viaţa cea veşnică în lumea lui Dumnezeu, văzută şi nevăzută. Datorită acestor adevăruri mărturisite, Învierea lui Hristos este sărbătoarea întregii lumi creștine, însă nicăieri nu este atât de luminoasă ca în Ortodoxie. În centrul vieţii noastre eclesiale, stă marea minune a învierii Domnului. Viaţa aceasta nu poate fi concepută fără Dumnezeu, dar nici viaţa noastră creştină nu-şi are rostul fără Învierea Domnului.

În cadrul Sfintei Liturghii, foarte mulţi creştini s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, urmând îndemnului Sfântului Ioan Gură de Aur pe care îl auzim în fiecare locaş Sfânt în noaptea de Paşti: …Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei, împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii…

Pe lângă numărul mare de creştini care au primit Lumina Sfântă şi bucuria Învierii, la Sfânta Liturghie, au participat şi oficialităţi locale, viceprimarul orașului Ungheni, Domnul Petru LANGA,viceprimarul oraşului Ungheni, Domnul Cristofor CODREANU și alte oficialități.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa, dimpreună cu clericii Sfintei Catedrale, au sfinţit prinoasele aduse de către creştini.

După sfinţirea prinoaselor aduse de către creştini, Preasfinţia Sa a adresat oficalităţilor şi creştinilor un mesaj de felicitare urându-le ca Bucuria şi pacea vieţii care se primesc în dar de la Hristos Cel înviat Care a zis femeilor mironosiţe: ,,Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10), iar ucenicilor Săi le-a zis: ,,Pace vouă!” (Ioan 20, 21), să le cuprindă sufletele şi inimile. Astăzi, când în jurul nostru vedem atâtea semne ale morţii fizice şi spirituale: boală şi suferinţă, sărăcie şi nesiguranţă, violenţă şi lăcomie, să-L rugăm pe Hristos Cel Înviat a treia zi să ne binecuvânteze şi să ne întărească în lucrarea noastră de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor, orfanilor şi săracilor. Să emanăm din sufletele noastre lumină din lumina Învierii Lui Hristos, Bucurie din Bucuria Învierii Lui Hristos şi în această lumină să vedem pe fiecare om, ca pe un om al luminii şi bucuriei, călătorind spre Învierea de obşte la venirea în slavă a Domnului Hristos.

Noi însă, ştiind că Iisus a Înviat, credem în El şi în toată învăţătura Lui, şi Ziua Învierii este pentru noi Ziua bucuriei.

TRĂIM PENTRU ÎNVIERE, MURIM PENTRU ÎNVIERE

Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni


Articole postate de același autor
7379

Un om smerit e un om care ține legătura cu Dumnezeu

– În zilele noastre, a fi smerit nu echivalează cu a te lăsa călcat în picioare? Cum rămâne atunci cu demnitatea noastră de creștini? Cum trebuie procedat pentru a nu face confuzie între aceste lucruri? – Știu că este un gând răspândit între creștini după care smerenia este umilință netrebnică. Nu trebuie să uităm însă […]