Integritatea și verticalitatea unui pedagog creștin ortodox poate favoriza o educație reușită

2548
  Interviu cu profesoara Nadejda Butnari -Care sunt reperele educației de astăzi?

Tind să afirm că reperele educației de astăzi pot fi deslușite cu ușurință din idealul educațional, care derivă din cel social. Educația formală, dimpreună cu celelalte forme, încearcă să răspundă funcțional provocărilor lumii contemporane, printre care globalizarea.

-În ce măsură pedagogia merge în pas cu principiile doctrinare și morale ale creștinismului?

Pedagogia este știința care studiază educația sub toate dimensiunile ei, prin urmare, nu o exclude pe cea morală. Axiologia pedagogică de azi se bazează în mod statornic, pe principiile marilor pedagogi de altădată, printre care J.A.Comenius – părintele didacticii, preot de vocație. Calea de realizare a întîlnirii omului cu sinele devine posibilă doar prin repere morale. Această realitate nu este ocolită de pedagogie, care are în centrul atenției sale educarea ființei umane.

-Prin prisma căror valori este privită educația actuală?

Constat că criza prin care trece omenirea astăzi și anume a valorilor, este în primul rind criza educației. În acest sens, e dificil a stabili clar valorile prin care este privită educația actuală. Poate pentru simplul fapt că individul tinde tot mai mult spre materialism, iar valorilor moral-spirituale nu li se mai acordă importanță. La nivel teoretic, totuși, educația vehiculează valorile general-umane: binele, adevărul și frumosul și, se preocupă intens de problematica acestora.

-Dacă pe timpuri dascălul era asociat cu omul Bisericii. Astăzi cu ce este asociat?

Profesorul prezentului se vrea a fi subiect al educației de rînd cu elevul. Statusul în cauză este condiționat de o paradigmă intens promovată în sistemul de învățămînt actual, care invocă parteneriatul în educație și școala prietenoasă copilului.

-Ar fi bine să se revină la asocierea de altădată? Ar fi o revenire merituoasă. -Cît de importantă este existența unui pedagog creștin ortodox pentru o educație reușită? Pedagogii se cuvine să fie modele de verticalitate și integritate. Aceste referințe pot favoriza o educație reușită. Pedagogul creștin ortodox poate favoriza o educație reușită. -Astăzi avem un învățământ laic și o societate creștină. Ce părere aveți despre predarea religiei în școală ca obiect de studiu?

Aceeași părere ca despre rostul trăirii prin și pentru iubire, care este esențial și necesar. Or, Religia Ortodoxă, reflectă prioritar virtutea dragostei pentru Dumnezeu și aproapele.

-Care ar fi sugestiile dvs pentru îmbunătățirea educației?

Reconsiderarea susținută a rolului educației în societate, cred, că constituie obiectivul la care e necesar să ne întregim eforturile. Întotdeauna am fost de părerea că îmbunătățirea are loc prin transformare sau formare de atitudini, mai cu seamă atunci cînd avem în vedere un lucru esențial, precum este educația.

Maria Cucută-Rujină pentru Altarul credinței


Articole postate de același autor
3484

„Bănuțul dragostei”

Într-o zi îngerul lui Dumnezeu întrebă bănuțul milei: -Cine ești tu, bănuțule, că te văd așezat între lucrurile cele iubite de Dumnezeu? -Eu sunt bănuțul pe care Bunul Dumnezeu l-a făcut pentru a fi dat de pomană, zise smerit, micul bănuț. -Dar de unde vii tu, bănuțule? -Vin din pușculița copiilor buni, din mâna albă […]


Foto