În duminica dinaintea Botezului Domnului, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

870

Pe 17 ianuarie 2021, în duminica dinaintea Botezului Domnului și în ziua pomenirii celor 70 de apostoli, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a liturghisit în Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

Alături de Ierarh, a coliturghisit slujitorii Catedralei, în prezența creştinilor veniţi la rugăciune.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, pentru sănătatea trupească și sufletească a credincioșilor, dar și pentru dobândirea ajutorului Divin, în înfăptuirea faptelor mântuitoare.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţia Sa, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat credincioșilor mesajul pericopei evanghelice (Mc. 1, 1-3).

În cadrul predicii Ierarhul a specificat: „Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbeşte în chip luminat despre aspra şi îngereasca viaţă a Sfântului prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul care, după mărturia Domnului ,,Este cel mai mare om născut din femeie şi cu adevărat prooroc şi mai mult decît prooroc” (Luca 7, 26-29). În împrejurimile Iordanului, răsună glasul de chemare al aceluia ce s-a învrednicit a fi Înaintemergător Fiului lui Dumnezeu: „Faceţi roade vrednice de pocăinţă”. Mesia, Fiul lui Dumnezeu era așteptat de mii de ani.

Predica Sfântului Ioan este o înaltă chemare către noi, către întreaga lume, către pocăință și smerenie. Ea ne obligă să urmăm lui Hristos cu toată dăruirea şi smerenia. Printr-o curată şi sinceră examinare a conştiinţei, prin lacrimi de căinţă, prin post şi rugăciune, prin fapte de milostenie, prin vorbe alese „drese cu sare” (II Cor. 4, 6), prin slujire creştină şi mai ales prin mărturisirea păcatelor şi prin Sfânta Împărtăşanie vom găti, zi de zi, calea Domnului în inimile noastre…

Se apropie slăvitul praznic al Bobotezei, pe care trebuie să-l întâmpinăm cu bucurie, cu pocăință, cu vrednicie și recunoștință, fiindcă, intrând în repejunile Iordanului, Mântuitorul nostru ia asupra Sa păcatele noastre ca să ne scape de ele.

Iar la pregătirea noastră pentru sărbătoare ne ajută Sfântul Ioan Botezătorul, pe care pericopa evanghelică de astăzi îl prezintă drept „glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui” (Mc. 1, 3).

El a venit să defrişeze pădurea păcatelor şi a nelegiuirilor umane, pentru ca oamenii să poată primi „Calea, Adevărul și Viața”, prin Hristos. El a deschis ușa ca să intre Stăpânul ceresc pe arena acestei lumi, stigmatizată de blestem şi de moarte.

El i-a pregătit pe oameni pentru venirea Izbăvitorului, botezând şi „propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor”. Esența predicii sale este: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!” (Mt. 3, 2; cf. Mc. 1, 15), fiindcă numai pocăința pregătește calea, ca Hristos şi Împărăția Lui să vină la noi cu putere”. (Doxologia.ro)

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

La final, Preasfințitul PETRU, a felicitat credincioșii cu Sfânta Duminică, după care a anunțat programul slujbelor ce vor urma în contextul sărbătorii Botezul Domnului, îndemnându-i pe credincioși să ia parte la slujbele divine care se vor oficia în aceste zile, și să nu vină doar de a lua Agheazma Mare.

Sursa: episcopia-ungheni.md

 


Articole postate de același autor
2046

Mesajul PS Ioan Moşneguţu la începutul Postului Mare

Începând de azi, creștinii ortodocși intră în Postul Mare sau Postul Paștelui, așa cum este cunoscut de către toți credincioșii. Iată câteva sfaturi duhovnicești, rostite de către Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Moldovei. Postul Paștelui este perioada de pregătire duhovnicească înainte de Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și este cel mai […]