În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, a Vameşului Zaheu, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”

437

În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, cea a lui Zaheu Vameşul, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au coliturghisit: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar al Mitropoliei și Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Arhimandritul  Ioan (Hangan), Duhovnicul Mănăstirii Pripiceni-Curchi și soborul de preoți și diaconi ai Catedralei Mitropolitane.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul arhieresc mixt al Catedralei Mitropolitane, condus de Dna Dirijor Angela Angheni.

Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (Luca 19, 1-10) ne arată ce se întâmplă după o adevărată întâlnire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este efectul unei întâlniri autentice cu El, o întâlnire după care nu se poate să nu îţi schimbi viaţa, nu se poate să nu ajungi la pocăinţă, la umilinţă, şi iată în cele din urmă la mântuirea veşnică a sufletului.

În timpul Serviciul divin de astăzi au avut loc două hirotonii: ierodiaconul Andrei (Șolcan) a fost hirotonit în treapta de ieromonah, iar monahul Alexei (Ștratu) a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, ambii pe seama Mănăstirii Pripiceni-Curchi.

În cuvântul predicatorial rostit cu binecuvântarea ÎPS Vladimir de către Prot. mitr. Vadim Cheibaș  a evidenţiat faptul că Zaheu, lacomul şi zgârcitul de ieri devine deodată milostiv şi darnic deoarece s-a întâlnit cu milostivirea negrăită a lui Dumnezeu care l-a copleşit.

Mâine, 15 februarie, de sărbătoarea domnească a Întâmpinării Domnului, Întâistătătorul BOM va sluji la hramul Capelei Universității de Stat din Moldova.

 

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
843

Dumnezeu ne-a dat o bucurie mare: posibilitatea să ne educăm singuri copiii

Cel mai eficient mijloc în lupta cu religia a fost ruperea copilului de lângă propria lui mamă. Pentru ca să se atingă acest scop, era necesar ca mama să fie determinată să se angajeze. Pentru aceasta, se micşorau salariile unei părţi a populaţiei, care nu permiteau ca familia să fie întreţinută numai de către unul din […]


Foto