În așteptarea Bunei Vestiri

1505

Suntem în preajma sărbătorii împărătești Buna Vestire, unul dintre cele patru praznice închinate Maicii Domnului.

Azi-dimineață, într-o discuție cu câțiva tineri, mi s-a pus întrebarea: „Da ce fel de sărbătoare mai este și asta, nu cumva se mănâncă pește?”.

Din păcate, cam la asta se rezumă multe dintre sărbătorile religioase - ce se consumă și dacă se lucrează sau nu în aceste zile!

Mulți invadează piețele și magazinele unde se vinde pește, iar când îi întrebi de ce se caută acest produs, îți răspund cu mirare că nu știi niște „adevăruri” arhicunoscute: „E bine de mâncat în această zi... Trebuie de consumat doar pește la această sărbătoare... E tradiție și trebuie respectată... E păcat să nu mănânci... E mare nevoie de a consuma acest produs tocmai primăvara... E sărbătoare și sărbătorim creștinește...”

Mie doar o singură persoană mi-a răspuns smerit și adevărat: „Prin această dezlegare la pește urmează să ne întărim trupește pentru a ne înfrâna până la Învierea Domnului”.

Într-adevăr sărbătoarea e o bucurie, căci primul cuvânt pe care Arhanghelul Gavriil l-a rostit Fecioarei Maria, când a venit să-i aducă cea mai mare veste din istoria omenirii, a fost „Bucură-te!”.

Iar prin faptul că a acceptat planul lui Dumnezeu - să fie vasul ales prin care să se întrupeze Mântuitorul - Preasfânta a devenit izvor de bucurie mântuitoare pentru întreg pământul, însetat de îndelungata aşteptare a lui Mesia.

Într-adevăr, Preasfânta Fecioara Maria a fost împodobită de Dumnezeu cu toate darurile cele duhovnicești. Însă darul cel mai mare care i-a fost ei pricină de slavă și de cinste negraită a fost darul smereniei. Fără de acest dar, toate celelalte daruri nu i-ar fi fost de niciun folos.”, ne spune părintele Ilie Cleopa.

Cât de frumos ar fi să primim cuvântul lui Dumnezeu și, smeriți ca Maica Domnului, să împlinim poruncile Lui

Mai unită cu Hristos decât toți sfinții, și de aceea mai presus de toți sfinții și îngerii, se află Maica Domnului, ca Una care L-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu zămislit și născut din ea ca om și apoi L-a purtat în brațe ca prunc și a rămas unită cu El prin afecțiunea omenească supremă pe care o trăiește o mama față de fiul ei.” (Pr. Dumitru Stăniloae).

Același lucru îl cere Dumnezeu și de la fiecare creștin, să rămânem în ascultare față de Dumnezeu și să ne iubim unul pe altul.

Prin sărbătoarea Bunei Vestiri să așteptăm clipa când ni se va vesti din nou că Hristos vrea să vină și să sălășluiască cu noi, El, Care, de altfel, este mereu alături de cei ce se încred și-L urmează.

Îndrăzniți, urmați-L pe Domnul și veți simți bucuria sărbătorii, veți simți și mângâierea Maicii Domnului.

Bucuria sufletească a fost mereu superioară poftelor trupești. Să ne grăbim a sorbi din Evanghelia lui Hristos, care este cea mai mare veste, bucurie și hrană, iar o bucată de pește mereu se va găsi pe masă.

Pr. Octavian MOȘIN


Articolul Următor
Articole Asemănătoare
2645

Predica Mitropolitului Bartolomeu la Buna Vestire: Fie!

Există în viaţa Maicii Domnului un moment de mare răscruce, atât pentru propria ei rânduială, cât şi pentru istoria mântuirii noastre. Acest moment se întrupează într’un singur cuvânt. Fără el, ceea ce Dumnezeu intenţiona în Buna-Vestire ar fi fost un eşec divin; prin el, conlucrarea dintre Dumnezeu şi om se dovedeşte biruitoare, iar consecinţele ei […]

Articole postate de același autor
3041

Săptămâna Patimilor și Noaptea Învierii în închisoarea Jilava

Puțini dintre noi se mai preocupă de cercetarea trecutului neamului nostru, săpând pentru a găsi modele de urmat. Modele de demnitate, verticalitate, cuviință, înțelepciune, și, cel mai important, de credință adevărată. Temnițele comuniste din România au dat neamului sute, dacă nu mii de martiri, viețile carora, din păcate, nu se studiază în școli, în universtăți, […]


Foto