Hramul Chișinăului sărbătorit la Catedrala Mitropolitană

1752

Astăzi, 14 octombrie 2017, când Biserica Ortodoxă sărbătorește „Acoperământul Maicii Domnului”, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău. Alături de Înaltpreasfinția Sa s-au rugat Episcopii vicari mitropolitani: PS Ioan al Sorocii, PS Siluan al Orheiului, Secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, împreună cu slujitorii Catedralei și numeroși creștini veniți din toate coluțurile țării la hramul Capitalei.

La eveniment au onorat cu prezența: Dl Igor Dodon, Președinte al Republicii Moldova, Dl Primar General interimar Nistor Grozavu, însoțiți de consilieri și reprezentanți ai corpurilor diplomatice acreditate.

În timpul Liturghiei, clerul și credincioșii, în același cuget și simțire liturgică, au mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre și s-au rugat Maicii Domnului pentru sănătate și mijlocire în faţa Dreptului și Bunului Judecător.

În această memorabilă zi, diaconul Alexei Speliciuc s-a învrednicit de a fi hirotonit de către arhipăstor, în treapta de preot, iar ipodiaconul Serghei Barbu, a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest binecuvântat prilej, tinerii slujitori au primit felicitările Mitropolitului și îndemnuri pentru o slujire dârză și neobosită în Biserica lui Hristos.

Adresându-se poporului dreptmăritor, Mitropolitul Vladimir a subliniat faptul că Chişinăul este un oraş cu adevărat binecuvântat, având-o ca protectoare şi mijlocitoare în faţa tronului Dumnezeului celui Atotputernic pe însăşi Preacurata Fecioară Maria.

Înaltpreasfinţia Sa a îndemnat ca fiecare orăşean cu frică de Dumnezeu să mulţumească Maicii Domnului pentru rugăciunile şi binefacerile sale nenumărate faţă de noi toţi.

Întâistătătorul și-a manifestat bucuria cu privire la faptul că la Sfânta Liturghie a fost prezent un număr atât de mare de creștini, având în frunte reprezentanți din conducerea de vârf a țării, ceea ce demonstrează continuitatea obiceiului străbun, după care cârmuitorii erau cei dintâi care mergeau să se închine în Casa Domnului.

După Liturghie, credincioșii în frunte cu arhiereii și slujitorii altarului au înconjurat cu rugăciuni Catedrala, după care a fost săvârșit un Tedeum de mulțumire pentru toate binefacerile Domnului revărsate asupra cetății credincioșilor Săi robi.

La final a avut loc inaugurarea oficială a Hramului oraşului Chişinău. Ceremonia s-a desfăşurat în scuarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului”.

În acest an, oraşul Chişinău marchează 581 de ani de la prima atestare documentară.

Din istoricul sărbătorii

Sărbătoarea a fost instituită în amintirea unei minuni petrecute în Biserica Mănăstirii ‘Maica Domnului’, din Constantinopol, în timpul împăratului bizantin Leon Înțeleptul (886-911). Într-o noapte de sâmbătă spre duminică, în Biserica ‘Preasfânta Născătoare de Dumnezeu’ din Vlaherne – Constantinopol se oficia Slujba Privegherii. Spre dimineață (1 octombrie), Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos împreună cu ucenicul său Epifanie, în timp ce se rugau, au văzut pe Sfânta Fecioară strălucind în lumină, având lângă sine pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe Sfântul Ioan Evanghelistul, stând între alți sfinți și îngeri. Acoperind Maica Domnului credincioșii cu cinstitul ei omofor se ruga astfel: ‘Împărat ceresc, primește pe tot omul cel ce Te laudă și cheamă numele Tău și unde se face pomenirea numelui meu sfințește și preamărește pe cei ce Te preamăresc pe Tine și pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. Primește-le, Doamne, rugăciunile și făgăduințele și-i scapă de toate nevoile și răutățile’.

În calendarul Bisericii Ortodoxe, următoarea sărbătoare închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului prăznuită în 21 noiembrie / 4 decembrie.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole Asemănătoare
6716

Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului

„Astazi, poporul cel binecredincios, luminat praznuind, umbriți fiind prin venirea Ta, Maica lui Dumnezeu, și cautând către preacinstita icoana Ta, cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul Tău Acoperământ și ne scapă  de tot răul, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.„ Femeie, iată fiul tău! (Ioan 19,26). Sunt printre […]

Articole postate de același autor
3219

De părinţi depinde foarte mult cum va creşte copilul

De părinţi depinde foarte mult cum va creşte copilul, nervos sau neliniştit, dacă moştenirea negativă se va accentua sau nu. Psihologii ne sfătuiesc să respectăm următoarele reguli: 1. Să nu comparăm copilul cu alţi copii şi să nu-i accentuăm insuccesele. Dimpotrivă, trebuie remarcate succesele, lăudate virtuţile şi trebuie să credem în el atât de puternic, încât să fie […]