Duminica a III-a după Pogorârea Sfântului Duh la Mănăstirea Ciuflea – Evanghelia libertăţii, a eliberării

1019

În Duminica a III-a după Pogorârea Sfântului Duh, clopotele Sfintei Mănăstiri Ciuflea au vestit o nouă Dumnezeiască Liturghie săvârșită de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae, Duhovnicul-administrator al Mănăstirii ocrotită de Sf. M. M. Teodor Tiron.

Textul evanghelic, rânduit de Biserică a se citi în această Duminică, de la Sf. Ev. Matei (cap. 6. vs. 22-33), ne prezintă sensul adevărat al vieţii creştine şi modul în care trebuie să trăim viaţa ca oameni liberi din punct de vedere spiritual.
Adesea omul contemporan se ocupă într-un mod nechibzuit numai de cele materiale şi nu mai găseşte timp pentru a hrăni sufletul cu iubirea lui Dumnezeu care se găseşte în rugăciune, în citirea Sfintelor Scripturi, în participarea la sfintele slujbe şi în săvârşirea binelui.

Evanghelia de astăzi este o evanghelie a libertăţii, a eliberării noastre de grija obsesivă şi excesivă pentru dobândirea bunurilor material. Obsesia de lucrurile materiale din lumea aceasta îndepărtează sufletul omului de Dumnezeu și de scopul său divin.

Și în această Duminică, credincioșii au avut ocazia să se închine la Icoana Făcătoare de Minuni – Μaica Domnului Paramythía (Mângâietoarea) adusă în urmă cu două săptămâni de la Sf. Munte Athos (Grecia) și care se va afla la Mănăstirea „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea” până la data de 12 iulie a.c.

***

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
(Matei 6, 22-33)

Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Sursa: ciuflea.md


Articole postate de același autor
1137

Mucenicie în viaţa de familie – viaţa plină de iubire!

Să dai dovada de cuget mucenicesc, acolo unde este arena ta zilnica, în casa ta, faţă de soţul şi soţia ta! Atunci când bărbatul vine de la muncă obosit şi îţi vorbeşte cu grosolănie, tu să nu te mânii. Când el te ocăraște, tu nu-i răspunde; nu te certa cu el. Arată-i iubire, înţelegere. Rabdă. […]