Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor” Ediţia a IX-a Chişinău, 28-29.09.2017

1947

În perioada 28 și 29 septembrie la Chișinău s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a ediții a Conferinței internaționale cu genericul Educația din perspectiva valorilor.

Evenimentul a avut loc la USM și a întrunit cercetători din mai multe domenii: pedagogie, filosofie, teologie, istorie, drept și psihologie.

La conferință s-au înscris 125 de participanți din mai multe centre universitare.

Conferința a demarat cu mesajul de salut al dnei Otilia Dandara, prof.univ., dr.hab. prorector, Universitatea de Stat din Moldova.

Din partea Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, parteneră în organizarea evenimentului, a vorbit dl Ioan Scheau, conf.univ.dr.

Pr.dr. Vadim Cheibaş, secretarul Mitropoliei Moldovei, prezent la eveniment a salutat inițiativa organizării unor discuții și analize legate de educației în context contemporan.

Au urmat comunicările pe secțiuni, zeci de teme fiind prezentate și analizate de către participanți.

Din lista invitaților la conferință a fost și părintele Mihai Himcinschi, prof. univ. dr., decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, fiind însoțit de către către asistentul său, dr. Răzvan Brudiu.

Au participat și numeroși studenți de la teologie, istorie și psihopedagogie.

Conferința a fost moderată de către părintele profesor Dorin Opriș de la Alba Iulia.

Articolele conferinței urmează a fi adunate și publicate într-un volum, care va fi tipărit în luna noiembrie.

Vă prezentăm lista câtorva autori prezenți la eveniment și temele abordate:   

Pr.prof.univ.dr. Mihai Himcinschi, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Relaţia dintre Biserică şi Teologie din perspectiva misionară ortodoxă

Conf.univ. dr. hab. Ion Gumenâi, Universitatea de Stat din Moldova, Activitatea literara a Arhimandritului Andronic Popovici, între spiritul creştin - ortodox şi cel istoric

Conf.univ.dr. Ana Ghilaş, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Intermedialitatea ca valorificare a textului artistic

Pr.conf.univ.dr. Octavian Mosin, Universitatea de Stat din Moldova, Impactul taberelor ortodoxe asupra formarii duhovnicesti a copiilor si tinerilor

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, ASPECTE PRIVIND RAPORTAREA ADOLESCENŢILOR LA PREZENŢA ICOANEI ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN SPAŢIUL PUBLIC

Drd. Iuliana Babin, Dr. Ana Simac, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Covoarele moldoveneşti –  dialog între tradiţii şi modernitate

Prof.univ.dr., dr.hab. Virgil Mândâcanu, Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creangă din Chisinau, Idealul educaţiei naţionale - forţa motrice a Unirii

Prof.univ.dr., dr.hab. Gheorghe Bobână, Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei, Ortodoxie şi toleranţă în Ţările Române în secolul al XVII-lea

Conf.univ.dr. Adela Manolii, Universitatea de Stat din Moldova, Aspecte ale limbajului pozitiv în textul religios

Drd. Natalia Lozan, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Calvarul mănăstirilor basarabene în anii stăpânirii sovietice

Drd. Serghei Crudu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cuviosul Serghie de Radonej – teologul Sfintei Treimi

Conf.univ.dr. Ioan Scheau, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Constituirea valorilor religioase in lucrarea Religie si spirit a lui Lucian Blaga

Prof. Angela Levinţa, cabinetul metodic, Mitropolia Moldovei, Recomandări privind metodologia de organizare a predării disciplinei "Religie" în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova

Prof. Veaceslav Iordachescu, Inspector religie, Eparhia de Chişinău, Toleranţa religioasă în şcoală

Conf.univ.dr. Rodica Solovei, Drd. Sergiu Boldirescu, Institutul de Stiinţe ale Educaţiei din Chişinău, Disciplina Etica vietii de familie - cadru oportun dezvoltare a competentelor pentru viata elevilor de liceu

Conf.univ.dr. Rodica Ciobanu, Universitatea de Stat din Moldova, Acţiunea umana la limita discreţiei. Între teoria etica şi practica sociala

Conf.univ.dr. Stela Spînu, Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei, Comunitatea rurala promotoare a valorilor naţionale tradiţionale în perioada de consolidare a statului Republica Moldova

Conf.univ.dr. Victoria Fonari, Universitatea de Stat din Moldova, O viziune de cunoaştere: între Dedal şi Meşterul Manole (concepte antinomice: de construcţie şi de surpare în viziunea lui Victor Teleucă)

Conf.univ.dr.habil. Valeriu Capcelea, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Filiala Bălţi, Dimensiunea axiologică a tradiţiilor naţionale: potenţialul lor

Conf.univ.dr., dr.habil. Dumitru Caldare, Universitatea de Stat din Moldova, Dimensiuni moral-creȘtine în Letopisetul Ţării Moldovei


Articole Asemănătoare
1516

Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor (Ediţia a VIII-a)

Vă invităm să participați la Conferința internațională „Educația din perspectiva valorilor”.  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova organizează la Chişinău o Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor, care este la a VIII-a ediţie.  Conferinţa va avea loc între 13-15 octombrie 2016 Secţiuni: – Educaţie şi valori în societatea contemporană. Convergenţe şi confruntări pe tema relaţiei educaţie-societate […]

Articole postate de același autor
1358

S-a încheiat Tabăra bucuriei din cadrul bisericii USM

Tabăra bucuriei de la biserica ”Întâmpinarea Domnului”, USM, s-a desfășurat între 2 și 7 iulie. Peste 80 de copii cu vârsta între 7-12 ani au avut parte de alese mângâieri duhovnicești, rugându-se și fiind implicați în diverse activități: ateliere de creație, jocuri, pelerinaje etc. Tabăra a fost organizată pentru copiii angajaților USM și a enoriașilor […]


Foto