Circulară cu prilejul Zilei internaționale a Educației și a celor ce activează în acest domeniu

831

Preasfințiți episcopi, preacuvioși și preacucernici părinți,

dragi educatori, învățători și profesori,

Biserica și Școala sunt două instituții înrudite ca funcție: este imposibil să slujești în Biserică și să faci abstracție de școală și invers, să faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de Biserică. Motivul principal pentru care Biserica și Școala se completeză reciproc este faptul ca amândoua au în vedere omul: Biserica se ocupă de mântuirea omului, iar Școala, de educarea lui. Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare și formare a caracterului și personalității copiilor și a tinerilor. Din acest motiv, educația ar trebui să fie prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește progresul spiritual și bunăstarea materială a poporului.

Cu prilejul Zilei internaționale a educației și a celor ce activează în acest domeniu, aducem recunoștință tuturor educatorilor, învățătorilor, profesorilor și bibliotecarilor care profesează cea mai frumoasă artă – arta educației, după cum o numea Sf. Ioan Gură de Aur. Orice profesor este un semănător și un purtător de lumină, iar responsabilitatea acestuia trece dincolo de ora de clasă, de aceea îndemnăm cadrele didactice să ia jugul lui Hristos și să înveţe de la Pedagogul divin care este „blând şi smerit cu inima şi (doar astfel) veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” (Matei 11:29)

Adresăm cuvinte de felicitare și respect tuturor educatorilor din cadrul Școlilor duminicale care își aduc aportul la formarea spirituală a tinerei generații, la răspândirea perceptelor evanghelice, la prosperarea societății și a națiunii, la binele comun, la pacea în țară și în întreaga lume.

Totodată, binecuvântăm ca în parohiile și mănăstirile din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (4 octombrie), rostirea în cadrul Sfintei Liturghii a ecteniilor și a rugăciunilor pentru profesori precum și săvârșirea unui tedeum pentru sănătatea tuturor cadrelor didactice din instituțiile preșcolare (educatori), instituțiile preuniversitare (învățători, profesori) și instituțiile universitare (profesori).

 

Cu arhierești binecuvântări

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
1373

Dragostea lui Dumnezeu nu are limite

Cine vrea să iubească pe Dumnezeu, trebuie să înveţe ca pururea să verse lacrimi pentru păcatele lui. Dragostea lui Dumnezeu nu are limite, adică din toată puterea, din tot cugetul, din toată virtutea; iar iubirii de aproapele i-a pus margine: să-l iubeşti atât cât te iubeşti pe tine. Pentru că aceasta este ce spune altă Evanghelie: […]


Foto