Cinul Iertării în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni

1042

În seara zilei de 14 martie 2021, în Duminica lăsatului sec de brânză, numită și Duminica Iertării, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat cinul iertării în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni.

Cinul Iertării a fost precedat de citirea Ceasului IX şi Slujba Vecerniei, care a fost oficiată de clericii catedralei.

Conform tradiţiei, după cântarea marelui prochimen şi închiderea Uşilor împărăteşti, clerul catedralei s-a îmbrăcat în veșminte negre, rostindu-se la final rugăciunea Sf. Efrem Sirul, „Doamne și Stăpânul vieții mele…” cu trei metanii.

După otpustul vecerniei, Preasfințitul PETRU, s-a adresat către cler și credincioşi cu un cuvânt de învăţătură, îndemnându-i spre o trăire mai intensivă a postului. Spre a purta mai multă grijă de mântuirea sufletului. În acest cuvânt duhovnicesc Preasfinția Sa a specificat: „Osteneala pentru dobândirea virtuților, postul și toate celelalte, deși sunt trebuitoare pentru mântuire, totuși Dumnezeu le primește nu numai ca un lucru datorat, ci și ca pe o faptă bună, ca pe un dar. De aceea Sfinții Părinți mai numesc postul și zeciuială, o zeciuială de fapte bune pe care o dăm lui Dumnezeu pentru întreaga curgere a anului. Darul însă, pentru a putea fi primit trebuie să îndeplinească condiția evanghelică a darului, să fim împăcați cu aproapele nostru. De aici vine așa de frumoasa rânduială a iertării obștești, care se face în această duminică dinaintea postului, care se numește și „Duminica iertării”. 

La sfârșitul vecerniei, după vechea rânduială bisericească, toți părinții și frații, precum și creștinii de față își cer iertare unii altora: „Iartă-mă frate!”, „Dumnezeu să te ierte!”. Tot așa fac și creștinii, se iartă cu cei din casă, cu vecinii și cu cei care nu au vreo pricină. Ștergem astfel toată răutatea cea de la inimă și putem aduce în pace și cu bună nădejde lui Dumnezeu darul ostenelilor postului.

Iertarea aproapelui însă, mai are un dar. Fiindcă viața noastră este un nesfârșit șir de greșeli, pocăința și virtuțile noastre sunt nedesăvârșite pentru a putea cu ele dobândi iertarea deplină. Dumnezeu, în marea Sa milostivire, pentru mântuirea noastră, ne-a pus la îndemână calea cea mai lesnicioasă: iertarea fratelui.”

Duhovnicilor din mănăstiri și preoților mireni Preasfinția Sa, le-a cerut o atârnare mai serioasă față de Taina Mărturisirii și față de slujbele bisericești caracteristice Postului Mare.

După aceasta Preasfinția Sa, a citit rugăciunea la începerea Postului Mare.

Spre final a fost săvârşit cinul iertării, propriu-zis, în timpul căruia Preasfințitul PETRU a cerut ieratare de la clerul și credincioșii prezenți. La fel și Clerul și credincioșii au cerut iertare de la Ierarh

Apoi, Preasfinția Sa în semn de binecuvântare a dat spre sărutare Sfânta Crucea, tuturor celor prezenți la această slujbă deosebită.

Cântările de la Slujba Vecerniei, cât și alte cântări umilincioase din timpul Cinului Iertării, au fost interpretate duhovnicește de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

Biroul de presă al Episcopie de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhidiacon VENIAMIN (Seculțan)

Sursa: episcopia-ungheni.md


Articole postate de același autor
2870

Fericirea depinde de felul cum preţuim ceea ce ne dă Dumnezeu

Cel mai trist este că tineretul nu vede că există familii fericite, armonioase, nici la televizor, nici la cinematograf, nici din exemplul propriilor părinţi sau prieteni. Aceste familii există, slavă Domnului!, dar acum nu este la modă să se vorbească despre ele. Propaganda vieţii „libere şi vesele” fără căsătorie e orientată în primul rând către […]