Acces, relevanță, calitate – competențe pentru prezent și viitor

2107

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești preoții, prot. Anatolie Spătaru și prot. Valentin Pînzaru, au participat la Conferința Pedagogică, organizată de Direcția Învățămînt, Tineret și Sport, mun. Bălți, cu genericul: „Acces, relevanță, calitate – competențe pentru prezent și viitor”. Evenimentul s-a dorit a fi o reală platformă de dezbateri privind problemele sistemului educațional municipal, urmărindu-se dezideratul: schimbarea calitativă este posibilă doar prin implicarea responsabilă a tuturor actanților educaționali.

Am avut convingerea că participanții la conferință au conștientizat că Școala este o instituție deschisă și că ea poate și trebuie să conlucreze și cu alte instituții ce urmăresc nobilul scop de a crește o generație sănătoasă moral și că una din ele este Biserica, ce pledează pentru o educație în spiritul valorilor religioase ale credinței noastre strămoșești. Prot. Anatolie a transmis de asemenea din partea Prea Sfințitului Marchel arhiereasca binecuvîntare cu prilejul începerii unui nou an de studii și o donație de carte pentru toate școlile din municipiu. E vorba de ultima scriere a Preasfinției Sale, destinată copiilor și nu numai: ZECE ÎNTREBĂRI PENTRU APROPIAȚII DE ÎNGERI.

Dorim tuturor participanțior la această conferință multă sănătate și cele mai rodnice realizări în munca lor blagorodnică, luminată de dăruire.

sursa http://ephbalti.md/


Articole postate de același autor