19 ani de la trecerea la cele veșnice a Pr. arhim. Sofian Boghiu. Sfat pentru dobândirea păcii lăuntrice

1286

Cine se roagă din toată inima, adâncind cuvintele rugăciunii, pe lângă împlinirea cererilor sale, dobândeşte pacea lăuntrică, pe care nu o poate dărui lumea – acea pace făgăduită de Domnul Iisus Mântuitorul, spunea[1] Pr. Sofian Boghiu de la a cărui trecere în veşnicie se împlinesc 19 ani.

Arhim. Sofian Boghiu a trecut la Domnul în data de 14 septembrie 2002. El a rămas în memoria românilor ca un duhovnic blând şi pictor bisericesc de excepţie.

Mănăstirea Deir-el Harf din Liban, Catedrala Horms – Siria, biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă, schitul Darvari sunt doar câteva lăcaşuri de cult pictate de marele duhovnic şi iconar.

S-a născut în data de 7 octombrie 1912, Cuconeștii Vechi, județul Bălți. A devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926.

Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de față, zadarnic îți este postul!

A studiat la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și preot-ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață.

În 1958 a fost arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964).

A rămas în Mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții  (14 septembrie 2002), fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani.

Lucrări: Chipul Mântuitorului în iconografie (2001, București); postum, volumul Buchet de cuvântări (2006, București, cuprinzând predici și meditații teologice).

 

[1] Arhimandritul Sofian Boghiu, Smerenia și dragostea – însușirile trăirii ortodoxe, ediția a doua, revizuită si adăugită, Editura Fundația Tradiția Românească, București, 2002, p. 102

Sursa: basilica.ro


Articole postate de același autor
880

Inaugurarea Centrului metodic „CASA MARE”, la Universitatea de Stat din Moldova

Vineri, 25 iunie 2021, la Departamentul Economie, Marketing și Turism al Facultății de Științe Economice a USM a avut loc inaugurarea laboratorului „Casa Mare” – simbol al tradițiilor populare românești. Or, valorile culturale și obiceiurile neamului sunt promovate cu fidelitate, permanent și cu deosebit interes profesional, constituind prioritate în procesul educațional de formare a specialiștilor în domeniul […]