Anunţ angajare: Se caută bărbat dreptslăvitor creştin

284

Familia creştină angajează în sânul ei bărbat dreptslăvitor creştin, pe perioadă nelimitată de timp. 

Cerinţe: 

– tânăr dinamic în exercitarea virtuţilor, iubitor de Împărăţia cerurilor şi dreptatea lui Dumnezeu;
– se cere obligatoriu experienţa fecioriei până la căsătorie sau, în cazul căderii în desfrânare, experienţa sinceră a pocăinţei şi a îndreptării;
– constituie un mare avantaj comunicarea cu răbdare, blândeţe şi înţelepciune; 

Responsabilităţi: 

– purtarea răspunderii de a fi cap al unei familii creştine, iar nu folosirea acestei slujiri în avantaj propriu;
– conducerea soţiei pe drumul mântuirii ce duce la Hristos, nu pe drumul avorturilor ce duc la pierzare;
– curajul de a creşte toţi copiii rânduiţi de Dumnezeu, fără subterfugii şi fără silirea soţiei de a se feri de naşterea de prunci;
– creşterea copiilor în frică de Dumnezeu, viitori oameni de nădejde şi adevăraţi ostaşi ai lui Hristos;
– trăirea după rânduială creştină, astfel încât bărbatul să-şi ajute femeia dăruită de Dumnezeu la exercitarea rolului de mamă şi soţie;
– să nu-şi umple vreodată capul cu ameţeala băuturii sau inima cu frumuseţe străină, ci mintea să şi-o umple cu dreapta socoteală, iar inima cu dragostea de aproapele;
– să nu cunoască vorba urâtă, iar minciuna să nu se cuibărească pe buzele sale;
– să cinstească atât pe părinţii săi cât şi pe cei ai soţiei, astfel încât familia să nu ajungă istovită de certuri fără sens;
– să vegheze mereu la mântuirea şi orânduirea familiei care îi este dată spre grijă; 

Recompense/ beneficii: 

– lucrul în echipă cu o soţie fidelă, atât la bine, cât mai ales la greu, în drumul spre veşnicie;
– biruinţă în necazurile vieţii acesteia;
– binecuvântarea de a fi părinte şi posibilitatea de a fi un bunic împlinit, într-o lume în care mulţi oameni mor de singurătate.
– cununa mântuirii de la Împăratul Hristos, şi viaţa de veci. 

Descrierea angajatorului:
Familia creştină, tot mai afectată de răspândirea păcatului în rândul tinerilor, nădăjduieşte în trezirea la o viaţă nouă, în Hristos. Acest anunţ de angajare în viaţa de familie pare scris sub o formă de glumă, însă este cât se poate de serios cu putinţă, dată fiind situaţia reală a lucrurilor.

(Cu nădejde, familia creştină!)
www.ortodoxiatinerilor.ro

Articole postate de același autor
294

Avem de toate, dar suntem numai cârteală şi sclifoseală

Un oarecare tânăr ce se instruia la Şcoala de Ofiţeri Rezervişti îi cerea insistent să intervină ca să poată pleca din instituție şi să devină numai un soldat simplu, deoarece la școală întâmpina greutăţi mari. Stareţul, după ce în zadar i-a recomandat răbdare, la sfârşit i-a spus: – Fiule, du-te la azilul bolnavilor incurabili şi, […]Urmăriți-ne pe Facebook!