Prot. Mitr. Mihail (Roșca) condus pe ultimul drum pământesc

876

Sâmbătă, 19 august 2017 – în ziua prăznuirii „Schimbării la Față a Domnului” , în Biserica „Sfântul Ier. Nicolae” din satul Neculăieuca r-nul Orhei, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove a săvârșit Slujba înmormântării Prot. Mitr. Mihail (Roșca), înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cadrul Vicariatului de Orhei.

Sfântul locaș s-a dovedit a fi neâncăpător pentru mulțimea de credincioși care au venit să înalțe rugăciuni și să-și ia rămas-bun de la cel care le-a fost păstor, părinte duhovnicesc și rugător.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a transmis mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Vladimir. Apoi, a rostit un cuvânt de mângâiere și compasiune pentru familie, și pentru cei care au fost alături în comuniunea de rugăciune, menţionând că în această zi, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte – „Schimbare la Față a Domnului”, Domnul a primit la sine pe încă un vrednic vestitor al Cuvântului Său.

Părintele Mihail rămâne în amintirea noastră – un slujitor înțelept, evlavios pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, a muncit în via Domnului zeci de ani la rând, având o înţelegere profundă a rostului vieţii creștine. A fost un preot deosebit, un preot cu o râvna față de cele sfinte, un preot cu o conștiintă preoțească.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să dăruiască familiei Părintelui Mihail, fiilor duhovnicești pe care i-a păstorit și îndrumat, mângâiere sufletească și întărire duhovnicească, cerând totodată să odihnească sufletul Părintelui în ceata sfinţilor Săi slujitori.

În acest ceas de vremelnică despărţire la veşnicia cea nestricăcioasă, cele mai grăitoare cuvinte sunt ale Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim, 4, 7-8).

După săvârșirea Prohodului nou-adormitului Protoiereu Mitr. Mihail (Roșca), cortegiul funerar, în dangăte de clopot s-a îndreptat spre cimitirul Mănăstirii Hirova din localitate.

Răspunsurile la rânduiala înmormântării au fost date de către corul mănăstirii Curchi condus de Dl Dumitru Buga.

Dumnezeu să-l ierte și să îl odihnească cu drepții!


Articole Asemănătoare
4151

Denia de Vineri seara – Prohodul Domnului

Denia de Vineri seara, numită și Utrenia Sâmbetei celei Mari este slujba înmormântării Domnului Hristos și de aceea are un caracter profund funebru. Momentul principal al acestei slujbe îl constituie Prohodul Domnului sau cântarea de jale pentru moartea și îngroparea Domnului, cântat în trei stări de către preot și credincioși în jurul sfântului Epitaf (broderie […]

Articole postate de același autor
580

Duminica a XXII-a după Cincizecime la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În Duminica a XXII-a după Cincizecime, 28 octombrie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul arhieresc mixt al Catedralei Mitropolitane. Alături de Întâistătător au înălțat rugăciuni Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan […]