Preotul Ermoghen Mereuță – martirizat în închisorile comuniste

1426

Viitorul preot Ermoghen Mereuță s-a născut în anul 1884 în familia lui Ioan și a Sinclitichiei Mereuță. Tatăl său era cântăreț la biserica din satul Glavani, jud. Akerman (Cetatea Albă). După absolvirea școlii parohiale din satul natal, a învățat la Scoala spirituală din Ismail, apoi la Seminarul Teologic din Chișinău. În perioada anilor 1903-1910 a activat în calitate de învățător al unei școli parohiale din jud. Akerman, pleacă apoi la Moscova  pentru a urma cursurile misionare, fiind repartizat după absolvire în eparhia de Samara (Rusia).  A fost hirotonit preot la 5 martie 1911 pe seama Bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Novo-Alexandrovsk, regiunea Ural.

În anul 1922, părintele Ermoghen a fost transferat la biserica din localitatea Moldovanka, raionul Krîmsk, ținutul Krasnodar. Această localitate a fost întemeiată la sfârșitul sec. al XIX-lea de către țărani moldoveni veniți din gubernia Basarabia. Pentru merite în activitatea pastorală, părintele a fost ridicat la treapta de protoiereu.

La 19 decembrie 1929, părintele Ermoghen Mereuță a fost arestat. Era învinuit de către organele GPU de activitate contrarevoluționară, cum că în timpul slujbei îndemna credincoșii din biserică să-i omoare pe toti comuniștii, comsomoliștii și activiștii aflați la putere, demonstrând că ei sunt dușmanii care sug sângele poporului. Părintele Ermoghen a negat toate acuzațiile, totuși judecata l-a condamnat conform art. 58-10 CP al RSSFR la 10 ani de lagăr. Anii de detenție i-a petrecut într-un lagăr din Magadan, fiind eliberat înainte de termen, în luna ianuarie 1937. Întorcându-se din surghun, s-a stabilit la Saratov unde locuiau membrii familiei sale. Aici părintele a fost nevoit să  lucreze mai mulți ani în calitate de contabil.

O perioadă mai scurtă de timp, din noiembrie 1943 până în ianuarie 1945, părintele Ermoghen a păstorit credincoșii din localitatea Perekopskaia, raionul Kletsk, refiunea Stalingrad. A contribuit personal îndemnând și  credincoșii la colectarea mijloacelor financiare pentru dotarea armatei sovietice cu cele necesare. Acest gest de patriotism nu l-a salvat de la arestare. La 29 ianuarie 1945 părintele a fost arestat, fiind învinuit de propagandă antisovietică. Judecata a avut loc la 20 aprilie 1945. Tribunalul Militar al forțelor NKVD din regiunea Stalingrad l-a condamnat conform art. 58-10, p.2 CP al RSSFR, la 10 ani de detenție, decădere din drepturile politice pe un termen de 5 ani și confiscarea averii personale.

Părintele Ermoghen a fost internat într-un lagăr din regiunea Stalingrad, unde a îndurat până la capăt condițiile inumane de detenție și munca istovitoare la care cei întemnițați erau siliți să o îndeplinească. Trece la Domnul fiind în detenţie, la 23 octomdrie 1946.

                                    Protoiereu Ioan Lisnic


Articole postate de același autor
2128

Părintele Grigore Lisnic – 10 ani de la trecerea la Domnul

S-a născut la 12 aprilie 1930 în com. Cobâlnea, jud. Soroca într-o familie de ţărani – Procopie şi Ecaterina Lisnic. În 1933, la 27 ianuarie a rămas fără mamă. În 1937 a fost dat la şcoala primară din locali­tate. În 1940, cu venirea sovieticilor, fiind în clasa a III-a, a fost lăsat tot în clasa […]


Foto