Pentru ce îngăduie Dumnezeu să vină pedeapsa asupra oamenilor?

1491

Pentru ce îngăduie Dumnezeu să vină pedeapsa asupra oamenilor? Pentru a-i feri pe oameni de pierzanie aşa cum şi tatăl îşi bate fiul care a luat-o pe o cale greşită, ca să-l păzească la vreme de pierzania ce aşteaptă la capătul acesteia.

Pentru ce a îngăduit Dumnezeu să se abată asupra lumii acea nenorocire a cumplitului război care, precum o vijelie aducătoare de moarte, a trecut peste întregul pământ? Ca să împiedice o nenorocire mult mai mare către care se îndreptau oamenii, ce ar fi însemnat o desăvârşită înăbuşire a duhului şi o deplină moarte a sufletului. Toţi oamenii îşi doresc fericirea, dar puțini sunt cei care nu lucrează cu toată puterea lor la nenorocirea lor.

Într-adevăr, toţi oamenii îşi doresc fericirea, dar puţini sunt cei ce nu îşi pun grumazul sub un jug aspru pe care nu îl pot purta şi iau în spate o povară grea pe care nu o pot duce.

Mântuitorul lumii vorbeşte despre jugul Său şi povara Sa, şi spune că jugul meu e bun şi povara mea este uşoară (Mat. 11:29). El, din milă şi dragoste, îi cheamă pe oameni la Sine, ca întru Dânsul să se înveţe şi să se odihnească. Veniţi, spune, către mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi eu vă voi odihni pre voi. Luaţi jugul meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre (Mat. 11:28-29). Şi Îşi încheie chemarea cu aceste cuvinte: Că jugul meu este bun şi povara mea este uşoară.

Oare aţi cugetat vreodată adânc la cuvintele lui Hristos mai înainte-pomenite? La deosebirea dintre jugul şi povara cu care oamenii se împovărează singuri, şi jugul şi povara lui Hristos? Deosebirea este, cu adevărat, nespus de mare. Jugul oamenilor lumeşti este că aceştia cred că pot împlini orice cu puterea lor, fără ajutorul dumnezeiesc. Jugul lui Hristos este însă neîncetata încredere în Tatăl ceresc cel atotputernic. De aceea unul este aspru, iar celălalt bun.

Şi încă: sfădirea este povara lumească, povara cea grea; împăcarea este povara cea uşoară a lui Hristos.

Şi încă: răzbunarea este povara omenească cea grea; iertarea este povara cea uşoară a lui Hristos.

Povara lui Hristos este dragoste, iar ura – povară nefericită.

Povara lui Hristos este adevărul, iar minciuna – povară diavolească.

Povara lui Hristos este dragostea frăţească, iar iubirea de sine – povară păcătoasă.

Jugul lui Hristos este întrajutorarea şi jertfelnicia, iar tâlhăria şi răpirea – jug păcătos.

Jugul lui Hristos este trainic pentru Împărăţia cerească, iar truda pentru împărăţia pământească – jug pierzător.

Jugul lui Hristos este calea cea strâmtă ce duce la Împărăţia lui

Dumnezeu, iar calea cea largă ce duce la pierzanie este jug nenorocit.

Povara lui Hristos este sfinţenia şi milostenia întru toate, iar calea păcătoşilor este urâciune întru toate.

Povara lui Hristos este întreaga-cugetare şi cinstea, iar cea a păcătoşilor – necinstea şi curvia.

Povara lui Hristos este răbdarea, ce duce la biruinţa din urmă, iar cea a păcătoşilor – nerăbdarea, ce duce la deznădejde.

Povara lui Hristos se poartă cu ochii aţintiţi către viaţa veşnică din împărăţia dumnezeiască, iar cea lumească se poartă cu ochii aţintiţi către mormânt.

Care jug este mai bun şi care povară e mai uşoară? Fără îndoială, cele ale lui Hristos.

 

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2009, p. 55-56)


Articole postate de același autor
662

Cine a fost Mitropolitul martir Neofit Cretanul, canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât vineri canonizarea Ierarhului Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, cu titulatura: Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Românești și înscrierea lui în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române și în cărțile de cult în ziua de 16 iunie. Propunerea de canonizare a aparţinut Sinodului mitropolitan […]