Pastorala Preasfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, la Învierea Domnului 2019

2173

Iubiți întru Domnul părinți frați și surori

HRISTOS A ÎNVIAT!

         Iarăși ne-a adus Dumnezeu să vedem acest împărat al zilelor, această căpetenie a sărbătorilor! Binecuvântat este cel care pune vremurile și anii în puterea sa!

         Cu adevărat, ziua Învierii lui Hristos este împăratul zilelor, căci așa cum de la puterea binefăcătoare a împăratului supușii primesc ocrotirea, pacea, vrednicia, tot așa de la puterea binefăcătoare a zilei Învierii lui Hristos toate celelalte zile primesc ocrotirea și pacea, căci altminteri am fi ținuți de frica morții în robie toată viața (Evr.2,15)

          Noi în aceste zile a Sfintelor Paști ne închinăm nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu, mișcat de care fiind Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos s-a coborît pe pămînt, s-a născut din Fecioară, a pătimit și a murit pe Cruce pentru noi, pentru păcatele noastre.

         Hristos a Înviat, și acest eveniment adeverit de cei care au fost martori, cărora li S-a arătat Cel care a înviat, a luminat lumea întreagă cu lumina Sa, pururea strălucitoare a vieții veșnice.

Iubiți credincioși!

         Învierea lui Hristos în chip minunat a schimbat starea sufletească a apostolilor – ucenicilor Domnului. Îndoielile lor ba uneori și necredința s-au schimbat într-o credință de nezdruncinat, frica – în bărbăție și încredere, nedumerirea – în nădejde. Hristos, Cel care a Înviat, a deschis mintea apostolilor și  prin credință i-a luminat cu lumina dumnezeiască nu numai pentu ei înșiși, ci și pentru ca ei să ne deschidă nouă mințile și pentru ca noi să ne facem prin credință fii a luminii.

         Cîte greutăți și încercări nu ne-ar oferi nouă viața, noi cu ajutorul și mila dată nouă de Hristos sîntem datori să depunem toată străduința ca roadele Învierii Domnului să triumfe în faptele credinței și dragostei noastre, asemenea cum dînsele triumfau în faptele sfinților apostoli a lui Hristos și urmașilor Lui timp de două milenii.

         Mîntuitorul nostru Iisus Hristos prin dragostea sa cea nemărginită către neamul omenesc, către fiecare din noi S-a coborît pe pămînt și prin viața Sa, prin învățătura Sa, prin a tot iertare, pătimire, moarte și biruitoarea Sa înviere a săvîrșit răscumpărarea noastră pe veci.

         Și pentru noi trăitorii de astăzi Paștele este un izvor de bucurie, izvor de inspirație deosebită care birue firea noastră cea neputincioasă și ispitele lumii pentru moștenirea vieții de veci.

         Dragii mei!

        Felicitîndu-vă din adîncul sufletului cu măreața și luminata sărbătoare a Învierii lui Hristos, vă doresc ca Bucuria Pascală să fie pentru noi toți un izvor de pace, de înțelegere între noi, de răbdare, frăție, realizări și unitate.

         Credința și iubirea să ne aducă lumina vieții, care strălucește de la Mormântul Lui; această lumină să ne deschidă mintea către înțelegerea tainelor mîntuirii noastre, și inima către simțirea Împărăției lui Dumnezeu, care este înlăuntrul nostru; în inima deschisă către Împărăția lui Dumnezeu să se deschidă raiul și cerul.

        Fie ca bucuria Învierii să pătrundă în inima fiecăruia din noi deschizându-o pentru adevăr și bunătate.

CU ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!

†  ANATOLIE

Din mila lui Dumnezeu

EPISCOP DE CAHUL ȘI COMRAT

Învierea Domnului

         2019

Cahul


Articole postate de același autor
3015

Pentru cei care merg și la Biserica Ortodoxă și la alte confesiuni

Ce puteți spune despre cei care merg și la Biserica Ortodoxă și la alte confesiuni? – Nu este permis. Adică te duci la mai multe adevăruri de credințã? Există un singur adevăr de credință: adevărul ortodox! Crezul! Și dacă ești ortodox, respecți Ortodoxia. Dacă nu, cazi în erezie și tu. Dar dacă există un imbold […]