„Ochii mei, Stăpâne, au văzut mântuirea Ta…” Sărbătoarea Întâmpinării Domnului cinstită prin liturghie arhierească la Catedrala mitropolitană

216

„Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia.” (Mineiul pe luna februarie)

În ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, PS Siluan a oficiat Litia mică întru pomenirea ostașilor căzuți în războiul din Afganistan. La slujba de pomenire au fost prezenți  Ministrul Apărării, d-ul Victor Gaiciuc, veterani ai războiului, rude și prieteni a celor care și-au pierdut viața în conflictul militar.

La 40 de zile de la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă cinsteşte aducerea dumnezeiescului Prunc la templul din Ierusalim, de către Preasfânta Sa Maică şi de către Dreptul Iosif. Dreptul Simeon, mişcat fiind de Duhul Sfânt, a venit la templu, unde i s-a împlinit înainte de moarte dorinţa de a-L vedea cu ochii săi pe Mesia.  Plin de recunoştinţă, s-a rugat: „Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32). 

În cuvântul de învățătură, rostit după citirea pericopei evanghelice, Ierarhul Orheiului a arătat că momentul central al sărbătorii Întâmpinării Domnului reprezintă întâlnirea Vechiului Testament cu Noul Testament. În această zi, se întâlnesc în templu Legea veche a slovei cu Legea nouă a Duhului Sfânt. Mântuitorul Hristos împlinește porunca Legii vechi, ca să ne elibereze de ea, dar totodată ne cheamă să îndeplinirea  Legii cele noi, a harului.

„Trebuie și noi să Îl întâmpinăm pe Domnul nostru Iisus Hristos îmbrăcaţi în pocăinţă, în curăţie și în dragoste  față de Dumnezeu şi oameni. Nimeni dintre noi nu-L va putea cunoaște și întâmpina într-un alt fel pe Hristos, ” i-a îndemnat Preasfinția Sa pe cei prezenți la slujba praznicală.

„Hristos va fi “spre căderea și spre ridicarea multora” și în cealaltă viață, pentru că toți Îl vor vedea pe Hristos, dar pentru unii El va fi Rai, iar pentru alții, Iad.” (IPS Hieroteos Vlachos)

sursa http://manastireacurchi.md/


Articole postate de același autor
710

Teologia Ortodoxă pentru începători – un curs de lecții la USM

Marți, 18 septembrie 2018, va fi lansat Programul de formare prin conferințe și seminarii organizat în cadrul Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret. Programul este destinat – deși nu în mod exclusiv – tinerilor care doresc să fie inițiați în teologia ortodoxă, candidaților la studii teologice, precum și slujitorilor dornici să-și consolideze pregătirea teologică. Programul […]