O săptămînă dedicată sufletului

1592

Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim - creştini ortodocşi. Aşa ne-am născut şi avem datoria să păstrăm curat şi deplin ce am moştenit de la străbuni. Nu vrem a ne depărta şi a părăsi moştenirea străbună în care  simţim că constă unitatea adîncă a neamului nostru.

Deoarece ne aflăm în perioada sărbătorilor de Paști, recent, la Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” din satul Suruceni, raionul Ialoveni, s-a desfășurat săptămîna dedicată sărbătorilor pascale. În această perioadă au fost organizate diverse activități: ore tematice de dirigenție și de religie, expoziție de ouă încondeiate și desene, un spectacol literar-muzical,  ce au avut drept obiective familiarizarea elevilor cu specificul sărbătorilor de Paști și promovarea valorilor spirituale creștine: dragostea, smerenia, milostenia, credința, bunătatea, pacea etc. La organizarea și desfășurarea acestor activități și-au adus aportul toate clasele din ciclul primar, gimnazial și liceal, ghidați de diriginții lor, învățători, profesori.

Activitățile au trezit interesul copiilor și al profesorilor, îndeosebi expoziția cu genericul  Arta încondeierii ouălor la care au fost expuse ouă încondeiate în diferite tehnici de copiii claselor primare.  Au fost selectate cele mai reușite exponate: ouă încondeiate, coșulețe cu ouă, desene, pentru a fi prezentate în cadrul expoziției raionale organizată cu ocazia sărbătorilor Învierii.

 Spectacolul literar-muzical cu genericul: Hristos a înviat!, organizat de conducătoarea  Centrului de Creație Suruceni Copilărie-Păpădie, dna Blăniță Gabriela, dar și de Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă din același liceu, a avut drept obiectiv promovarea valorilor creștine prin prezentări Power Point, recitări, interpretări de cîntece cu motive religioase.

În cadrul activității  au fost interpretate cîteva piese muzicale( Hristos a înviat! Pe Tine, Doamne!, Suflete al meu...,  Blîndul Păstor, În Grădina Ghetsemani) care ne sugerează că Iisus,  Eroul nostru, a biruit, deși a fost răstignit. Erou este cel care primește, nu cel care lovește.

Membrii Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă au recitat poezii la același subiect în care s-au reflectat obiceiurile de Paști ale creștinilor și emoțiile pe care le simte fiecare în Noaptea Învierii.

La activitate a fost prezent și profesorul de religie din liceu, preotul Ciocan Vasile,  parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Suruceni, care a explicat în detalii celor din sală semnificația sărbătorii Învierii.

Decorul simbolic - ouă roșii, colaci, cozonac, flori, lumînări,  au colorat atmosfera în nuanțe de sărbătoare, însă imaginile derulate pe ecran despre patimile și Învierea lui Iisus Hristos, secundate de o melodie zguduitoare, vocile fermecătoare ale elevilor din ansamblu, ne-au convins că Dumnezeu nu este o discuție, El este o trăire.

Sărbătorile creștine, pline de farmec, parcă ne-ar aduna pe toți într-o flacără de lumînare. Luînd din lumina sfîntă, din dragostea și din milostenia sărbătorii, tindem spre a cîștiga veșnicia. Nimic nu este pierdut atît timp, cît credința este în picioare, atît timp cît vom sărbători Învierea lui Iisus Hristos.

Gulica  Zinaida,

director adjunct pentru educație,

Liceul Teoretic „Ion Suruceanu”, Suruceni, r-nul Ialoveni


Articole postate de același autor
3138

Călugării condamnaţi la moarte (film documentar)

În dimineața de Paști din 1993 în Mănăstirea Optina au răsunat clopotele de sărbătoare. Toți călugării s-au adunat în trapeză. Peste câteva minute după aceea bătăile clopotelui s-au întrerupt. Ieșind în grabă afară la strigătele pelerinelor, frații i-au văzut pe clopotarii lăcașului, Trofim și Ferapont, nemișcați. La câteva minute a fost găsit și a treia […]