Mesajul PS Siluan, Episcop de Orhei, la Praznicul Nașterii Domnului

2343

„Din slava Ta cerească Te coboară,

Spre Betleemul sufletului meu

Și-n staulul smereniei, Fecioară,

Intrând, să naști pe Unul Dumnezeu”.

(Întrupare, Maica Teodosia Lațcu)

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

Iubiți frați și surori,

An de an, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de bucurie duhovnicească, pentru că ea este împlinirea făgăduințelor și nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Pentru că Iisus Hristos este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). El ni S-a făcut tuturor ușă spre Rai. Numai prin El primim din nou șansa îndumnezeirii.

Praznicul liturgic al Nașterii Domnului este unul din cele mai cunoscute evenimente din viața Domnului Iisus, pentru că el reprezintă nașterea din nou a lumii, atât ca univers, cât și ca omenire, dar și ne sugerează totodată și restaurarea paradisului primordial.

Mângâiat de privirile duioase ale Preacuratei Sale Maici și contemplat cu grijă de dreptul Iosif, Pruncul Iisus, culcat în iesle, începe de aici marea și mântuitoarea Sa operă de izbăvire a neamului omenesc și a lumii din robia păcatului și a morții.

Această vedere a imaginii strălucitoare a chipului divin ne-o aduc în aceste zile în ochii sufletelor noastre și minunatele colinde străbune. Prin intermediul lor, această sărbătoare ne sensibilizează și ne readuce în suflet frumusețea și puritatea copilăriei. Cântăreții colindători Îl vestesc pe Cel prin Care a răsărit lumii lumina cunoștinței Dumnezeului celui Adevărat, Care S-a coborât pe pământ ca noi să urcăm la cer:

Fă-mi-te numai ureche

Ca s-auzi, bătrân pământ:

Sus, în leagăn prins de stele,

Gângurește Pruncul Sfânt.”

(Oaspeți cu azur în gene, Nichifor Crainic)

Celebrând în fiecare an această sărbătoare, „mama sărbătorilor creștine”, după cum o numește Sf. Ioan Gură de Aur, Sfânta noastră Biserică ne dă posibilitatea de a rememora evenimentul și a ne reîmprospăta credința în Dumnezeu Tatăl, în Fiul Său Cel Unul-Născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, și a ne învrednici de a primi în noi Harul Duhului Sfânt.

Să-I facem loc și să-L primim pe Hristos să se nască în inima fiecăruia dintre noi. Să ne deschidem ușa inimii să intre și să rămână Domnul Iisus Hristos în noi și să ne călăuzească, căci El este „Calea, Adevărul și Viața” fericită eternă (Ioan 14, 6).

Să dăm și noi mărturie în această lume cu toată puterea noastră, prin cuvânt și faptă,  împreună cu îngerii, păstorii și magii, care să izvorască din experiența noastră duhovnicească concretă:

„Să lăudăm cu cerul, cânt din inimă smerită înălțând,

Pruncul ce se naște astăzi și-ncălzește gerul,

Lumii celor care cer: odihnește Doamne și-n inima mea!

O, Doamne, varsă peste noi toată pacea Ta!”

Sărbătoarea Nașterii Domnului are rostul de a ne trezi prin chemarea dumnezeiască la nașterea noastră din nou, umblând în lumină, să fim în adevăr și să mărturisim ferm adevărul, să lucrăm conform adevărului, să nu fim robii minciunii și ai întunericului, petrecând în toate conform învățăturii Evangheliei lui Hristos.

Fie ca mărețul Praznic al Nașterii Domnului să ne facă părtași pe toți păcii și fericirii Pruncului dumnezeiesc , Care se naște astăzi în peștera Betleemului, și să ne aducă în case și în suflete lumină și înțelepciune ziditoare, iar în inimi multă iubire jertfelnică și slujitoare.

Vă doresc din tot sufletul să petreceți Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos cu sănătate și cu toată mulțumirea sufletească: Acum te las, fii sănătos,/ Și vesel de Crăciun./ Dar nu uita când ești voios,/ Creștine să fii bun. (Colinde, Ioan Brie)

Cu alese și sfinte bucurii, Vă împărtășim arhiereasca noastră binecuvântare și Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos, Cel ce S-a născut din Fecioară în peștera din Betleem să Vă dăruiască tuturor:

Sărbători fericite!

 

Cu dragoste în Hristos Pruncul Născut,

+ SILUAN,

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove,

Egumen al Sf. Mănăstiri Curchi


Articole postate de același autor
1160

Duminica a 5-a după Rusalii la Mănăstirea Suruceni

În Duminica a V-a după Cincizecime la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Suruceni, Sfânta Liturghie a fost oficiată de soborul preoțesc în prezența obștii monahale și a numeroși credincioși. Evanghelie din această Duminică ne prezintă fragmentul de la Matei (8, 28-34; 9, 1) care descrie izbăvirea a doi demonizați.  Mântuitorul înfăptuiește minunea alungării demonilor. El […]