Lemnul care ne vindecă

1432

Domnul i-a arătat un lemn; el l-a aruncat în apă,

iar apa s-a îndulcit. (Ieșire 15, 25)

            Istoria peregrinării prin pustie a poporului lui Israel cuprinde multe fapte din care se pot trage învățăminte valabile până în ziua de azi. Israelitenii ajunseseră la un izvor, dar, vrând să bea apă, și-au dat seama că apa este amară. Au început să cârtească împotriva căptenii lor, a lui Moise, după cum le era obiceiul, iar acesta a înălțat glas către Dumnezeu. “Domnul i-a arătat un lemn; el l-a aruncat în apă, iar apa s-a îndulcit”. Apa rămăsese aceeași, dar se schimbase la gust.

            Uimitor este că și astăzi Domnul Se arată ajutător față de noi, ca și odinioară față de poporul lui Israel. Încercările, bolile, necazurile nu-i ocolesc pe creștini, dimpotrivă, par să se îndrepte asupra lor mai mult decât asupra altora. Dar Dumnezeu dă tuturor necazurilor și tuturor încercărilor același răspuns: „Pe acestea vi le-am gătit pentru ca-ntru Mine pace să aveți”(Ioan 16, 33).

            Iată lemnul vostru vindecător. Numai Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, ne poate mângâia în suferință și vindeca de boală. Câtă înălțime de cuget în cuvintele Apostolului Pavel “Și în necazuri ne lăudăm, bine știind că necazul rodește răbdare, iar răbdarea încercare, iar încercarea nădejde” (Romani 5, 3). Și cu cât își descrie propriile necazuri mai precis și mai limpede, cu atât mai profund și mai puternic dă slavă  acelei forțe mângâietoare care îl face să le depășească și care le “îndulcește”. “Peste măsură , peste puteri dacă am fi împovăraţi  …dar [Dumnezeu] ne-a izbăvit... ne izbăvește... și încă ne va izbăvi“ (II Corinteni 1, 8-10). Pavel a sorbit fără frică din amarul cupei nădăjduind că, pe măsură ce se înmulțesc, prisositor, suferințele, “tot așa prisosește și mângâierea noastră prin Hristos“ (II Corinteni 1, 5). Să nu cădem în deznădejde, cunoscînd că nu există suferință pământească pe care să nu o putem depăși, pentru că avem în toată vremea cu prisosință dar de la Dumnezeu care să ne ajute.

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu – 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului,

 Editura Cartea Ortodoxă, Bucureșt, pag. 23-24


Articole postate de același autor
3006

Importanţă rugăciunii zilnice

Altora care spuneau că nu au timp de rugăciune din pricina greutăţilor familiale şi a multelor ocupaţii, le spunea în mod repetat: „Dacă eu, în liniştea Katunakiei, spun o sută de rugăciuni pe zi, iar voi, în zarva oraşului şi a îndatoririlor pe care le aveţi la serviciu şi în familie, spuneţi trei rugăciuni, suntem […]