ÎPS Mitropolit Vladimir: Unitatea noastră constă în modul în care găsim căile de a ne manifesta dragostea faţă de suferinţa și problemele aproapelui

1167

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți credincioși,

Cu mult regret, constatăm că viaţa noastră creștină s-a depărtat de practica şi de nevoile unui creştin, îndepărtându-ne tot mai mult de misiunea noastră. Creștinii viețuiesc înstrăinați de Hristos și de Sfintele Lui Taine, precum și indiferenți și nepăsători față de durerile și problemele celor de lângă ei, manifestând o indiferență totală față de necazurile celorlalți.

Să nu uităm însă faptul că unitatea noastră constă în modul în care găsim căile de a ne manifesta dragostea faţă de suferinţa și problemele acestui popor.

Țara noastră rămâne în continuare a fi una cu vocație ortodoxă, de aceea cu toții împreună, demnitari, intelectuali și toate categoriile sociale, trebuie să dăm dovadă de credință mărturisitoare prin iubire jertfelnică, de demnitate, corectitudine, cinste, compasiune, luptând cu toți împotriva valului degradării spirituale şi morale și trăind o viață folositoare atât nouă, cât și celor de lângă noi.

Suntem chemați astăzi de Biserică să fim misionari, să fim apologeţi ai Adevărului, să fim apostoli ai credinței, speranței și iubirii pentru cei de lângă noi, și pe cât ne stă în putinţă să orientăm pe toți și pe toate din țara aceasta spre bine, apărând bunurile și valorile Sfintei noastre Biserici și întărind comuniunea şi dragostea cu cei din familiile noastre, din comunitățile noastre, precum și cu toți conaționalii noștri.

Cu caldă și părintească dragoste Vă îndemnăm ca pe lângă exercițiul postului împreunat cu rugăciunea și fapta milei creștine, în această perioadă specială a Postului Adormirii Maicii Domnului să facem și efortul deosebit de menținere și întărire continuă a comuniunii cu Hristos și Biserică, prin împărtășirea continuă de El în Sfintele Taine și printr-o viață ce se străduiește să moară față de păcat, ca să progresăm împreună în virtute spre experierea arvunei învierii în suflet, precum și ca efort de sporire a comuniunii și iubirii întreolaltă.

La fiecare Sfântă Liturghie pe care o săvârșim, prin binecuvântarea arhierească pe care o oferim atunci când rostim cuvintele ,,Doamne, Doamne caută din cer și vezi, și cercetează via/lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea!”, exprimăm legătura supremă și organică dintre Mântuitorul Hristos și Biserică prin Care se revarsă în lume iubirea lui Dumnezeu: ,,Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă el ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre (I Ioan 4, 9-10).

Hristos Domnul, Cel care le ține și le strânge pe toate împreună și pe fiecare în parte, în calitate de Pantocrator (Coloseni 1, 17), fără să lase ceva gol de prezența Lui, să ne elibereze și pe noi de păcate, de vrajba și mânia care s-a pornit asupra noastră, de stricăciune și de moarte, adunându-ne pe toți în Sfânta Sa Biserică, mama poporului nostru, unde să renaștem spiritual și moral alături și împreună pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Îl rugăm pe Duhul Cel Preasfânt ca să ne deschidă inimile și sufletele spre infinitatea iubirii lui Dumnezeu și să ne ajute să răspândim această iubire spre toți oamenii, ca toți să fim adunați în ea.

Să trăim, să lucrăm și să ne bucurăm duhovnicește în așa fel încât să fim într-adevăr celorlalţi lumină, împotrivindu-ne întunericului care stăpâneşte veacul nostru. Să păstrăm pacea între noi şi cu cei din jur, construind puternice solidarităţi interne. Să fim o societate a împăciuirii și fiecare din noi să se facă focar al vieţii duhovniceşti, astfel încât în jurul nostru, după cum spunea Sfântul Cuvios Serafim de la Sarov, mii de oameni se vor schimba și se vor mântui.

Să înlăturăm din viața noastră toate problemele ce hărțuiesc viața socială și ne atacă comuniunea noastră socială, făcându-ne vestitori și înfăptuitori ai păcii și unității duhovnicești, bisericești și sociale, pentru că „roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5, 22-23).

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor