În Duminica a XXI-a după Rusalii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

222

În Duminica a XXI-a după Rusalii (a Vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor), cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi, înconjurat de preoții slujitori ai așezământului monahal.

Pericopa evanghelică citită în această duminică ne învață că trebuie să punem cele duhovnicești deasupra celor lumești,  căci la Dumnezeu sufletul omului valoarează mult mai mult decât orice bogăție.

„Să punem cele sufleteşti (spirituale, duhovniceşti) deasupra celor materiale, trupeşti. Hristos nu osâdeşte cele materiale, creştinismul nu-i maniheist, nu consideră materia blestemată. Dar se impune fără doar şi poate o ierarhizare: întâi cele duhovniceşti, apoi cele materiale. Întâi mântuirea demonizatului, apoi grija pentru turma de porci,"  ne îndeamnă și Părintele Nicolae Steinhardt.

Totodată trebuie să fim atenţi și să păzim cu trezvie şi prudenţă uşa sufletului nostru. Să nu o deschidem decât Domnului, dracilor niciodată si nici măcar foarte puţin.

Sfinții Părinți afirmă că diavolul are asupra noastră doar atâta putere cât îi oferim noi. Dumnezeu îi îngăduie diavolului să existe doar pentru a ne putea pune la încercare propria libertate. Însă Dumnezeu nu îngaduie niciodată ca omul să fie ispitit peste puterea lui și fără un scop anume.

După citirea pericopei evanghelice, PS Siluan s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de învățătură în care a sintetizat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din fragmentul scripturistic.  "Domnul, din dragostea sa nemăsurată, a plecat cerurile și S-a pogorât pe pământ ca să elibereze sufletele noastre de tirania diavolului, a alungat demonii și din cei demonizați, ca să arate că El este Cel Care-i alungă și din sufletele noastre și ne dăruiește libertatea veșnică. E nevoie să ne curățim de poverile păcatului, chemându-L în rugăciune pe Mântuitorul Hristos. Fără rugăciune, expresie desăvârșită a iubirii de Dumnezeu, nu ne putem izbăvi de patimi și nici nu putem ieși de sub influența duhurilor celor rele", - a menționat a Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul mănăstirii Curchi, dirijat de dl Dumitru Buga.


Articole postate de același autor
1527

Ești sau nu ești credincios?

Ce credeți că i-ar putea apropia pe tineri de Biserică? Cred că, în primul rând, credința în Dumnezeu. Credința te apropie și de Dumnezeu, și de lucrurile Lui, iar dacă n-ai credință în Dumnezeu, nu te poate apropia nimic de El. Eu, de exemplu, atunci când mai spovedesc tineri, mai întreb: – Crezi în Dumnezeu? […]