În Duminica a XII-a după Rusalii, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Slujba de Sfințire și Sfânta Liturghie în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din cartierul Aeroport, mun. Chișinău

766

Credincioșii parohiei cu hramul „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din cartierul Aeroport, mun. Chișinău, au trăit momente de bucurie și înălțare sufletească în Duminica a XII-a după Rusalii, zi în care Biserica i-a prăznuit în acest an și pe Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, prilejuite de vizita arhipăstorească a Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru a oficia Slujba de Sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie arhierească prilejuită de acest eveniment emblematic.

În dimineața zilei, Mitropolitul țării a fost întâmpinat la intrarea în curtea bisericii de către un sobor de preoți, în frunte cu părintele paroh Prot. Mitr. Gheorghe Răilean, însoțit de credincioșii păstoriți, care cu flori în mâini i-au urat bun venit Arhipăstorului.

După întâmpinarea arhiereului a urmat Slujba de Sfințire a bisericii, după ample lucrări de renovare și instalarea noului iconostas.

ÎPS Sale i-au coliturghisit la Sfânta Liturghie: Secretarul mitropolitan, Prot. Mitr. Dr. Vadim Cheibaș, Protopopul sectorului II, Chișinău, Prot. Mitr. Pavel Borșevschi, precum și soborul slujitorilor veniți din parohiile învecinate ale cartierului Aeroport.

Răspunsurile liturgice la Slujba de Sfințire, precum și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost date de Grupul coral bărbătesc „Gnosis” din Chișinău, condus de teologul Serghei Crudu.

La Vohodul mic, Parohul bisericii, Prot. Mitr. Gheorghe Răilean, a fost decorat de către arhipăstor cu dreptul de a oficia Sfânta Liturghie cu Ușile deschise până la Heruvic, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea sârguincioasă și pentru munca depusă cu multă osârdie mai bine de un deceniu în această parohie.

După Liturghia arhierească, Vlădica Vladimir dimpreună cu clerul și poporul au oficiat înconjurul bisericii cu citirea pericopelor din Sfânta Evanghelie, după care a urmat Tedeumul de mulţumire.

Cu acest prilej de sărbătoare, ÎPS Mitropolit Vladimir a rostit un cuvânt de învățătură cu referire la importanța actului de sfințire al bisericii, explicând totodată și sensurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite în cadrul Sfintei Liturghii.

De asemenea, Întâistătătorul a felicitat credincioşii parohiei cu ocazia acestui eveniment de referinţă din istoria comunității parohiale, apreciind osteneala şi efortul credincioșilor dimpreună cu parohul bisericii depuse cu multă jertfă şi dăruire în edificarea acestui sfânt locaș, iar cele reușite până în prezent nu sunt altceva decât o dovadă concretă a vredniciei acestor oameni, iubitori de Biserică şi de Dumnezeu, exprimându-şi în același timp speranţa că și pe viitor  credincioșii din acest cartier al capitalei vor fi adunați împreună cu părintele Gheorghe în jurul Sfintei Biserici, participând în fiecare zi de duminică și sărbătoare la Jertfa euharistică adusă pe Sfântul Prestol ca mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale.

La rândul său, părintele paroh a mulţumit Înaltpreasfințitului Vladimir pentru bunăvoinţa și dragostea sa părintească de a împărtăşi bucuria evenimentului cu membrii acestei comunități, pentru îndemnurile primite, dar şi pentru susţinerea morală pe care o oferă de fiecare dată.

La final, copiii din cadrul Gimnaziului cartierului Aeroport, instituție în care desfășoară o activitate frumoasă și părintele paroh, au prezentat un mic spectacol de poezii și cântări creștine.

Totodată, în semn de binecuvântare și amintire a sărbătorii, Mitropolitul a oferit în dar celor prezenți cărți de rugăciuni și pliante duhovnicești.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor
38414

Psalmul 90, o rugăciune care are o putere foarte mare împotriva duhurilor celor rele

E bine de știut că scrierile teologice afirmă despre acest psalm că el îi conferă celui ce îl citește adesea interior, meditând cât mai profund asupra lui într-o stare de liniște și puritate sufletească certitudinea de nezdruncinat a protecției divine. Pot fi astfel evitate evenimentele cu caracter nefast, manifestându-se de multe ori un ajutor providențial […]