Ediția a IV-a a Festivalului Raional al cîntecului pascal „Hristos a Înviat!” la Parcova, Edineț

1836

Sîmbătă, 5 mai 2018, parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Parcova, raionul Edineț a fost gazda unui impresionant concert de cîntece pascale, ce a reprezentat un veritabil buchet de imne de laudă adus Mîntuitorului Hristos drept recunoștință pentru slăvita Sa Înviere, prin care s-a adus omenirii biruința asupra morții și începutul unei vieți noi veșnice.

Evenimentul este în acest an la a IV-a ediție și se desfășoară grație colaborării dintre Episcopia de Edineț și Briceni și Secția Raională Cultură a raionului Edineț. Festivalul a avut loc cu binecuvîntarea și nemijlocita prezență a Chiriarhului Eparhiei noastre, Prea Sfințitului Nicodim, cu participarea deputaților Parlamentului Republicii Moldova – domnilor Oleg Sîrbu și Teodor Deliu, a președintelui raionului Edineț, Iurie Garas, a șefului Direcției Raionale Cultură Edineț, doamnei Angela Bazatin, a primarului satului Parcova, domnului Marcel Snegur, a secretarului Episcopiei de Edineț și Briceni, protoiereului Adrian Cotelea, a preoților din parohiile blagociniei Edineț și a celor învecinate în frunte cu părinții blagocini și a mulțimii de spectatori.

Înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie duhovnicească, tradiționala pîine și sare și buchete de flori, la poarta bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parcova de către gazda evenimentului – părintele paroh, protoiereul Ghenadie Balta, împreună cu familia și enoriașii săi.

Atmosfera pascală s-a resimţit prin lansarea unei expoziţii de pască, cozonac şi ouă încondeiate, icoane și obiecte de artizanat țărănesc. Cei prezenţi au examinat atent deliciile și exponatele aduse de către fiecare localitate.

În scenă au evoluat 26 de colective artistice și grupuri vocale, care prin măiestria interpretativă și splendoarea versurilor pascale au reușit să redea o adevărată atmosferă de pace, speranță și bucurie duhovnicească specifică mărețului praznic al Învierii Domnului.

În debutul manifestației, Prea Sfințitul Nicodim a rostit cuvinte de folos duhovnicesc, reliefînd importanța unor asemenea măsuri cultural-artistice întru promovarea tezaurului duhovnicesc al binecredinciosului nostru popor creștin trăitor în acest spațiu, care a știut cu multă dragoste și talent artistic să prelungească negrăita bucurie a Învierii Domnului din biserică în lume.

La încheiere, în semn de mulțumire autorităților raionale și locale, precum și parohului satului Parcova, protoiereului Ghenadie Balta, pentru buna desfășurare a festivalului, părintele secretar a oferit tuturor organizatorilor și participanților, din partea Prea Sfințitului Nicodim, cîte o Diplomă Arhierească, în semn de apreciere și încurajare la perpetuarea valorilor creștine.

Toți participanții au primit din partea autorităților raionale cîte o Diplomă de participare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni


Articole postate de același autor
7239

Respectul desăvârşit al libertăţii celuilalt este o lege a dragostei creştine

Pildă de respectare a celuilalt să ne fie Dumnezeu, Care respectă libertatea fiecărui om şi nu-l  sileşte să I se închine sau să facă voia Sa. Domnul Însuşi ne este pildă vie, căci n-a silit pe nimeni să-L urmeze, ci doar a spus: Oricine voieşte să vină după Mine…(Mc 8, 34) Pr. Porfirie apud  Despre […]