Conferința științifică „Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate”

923

Astăzi, 20 septembrie 2018, s-au desfășurat lucrările conferinței Conferinței științifice Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate (330 ani de la tipărirea Bibliei în limba română) organizate de Institutul de Istorie și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 

Conferința a demarat cu mesajul de salut al d-lui Gheorghe Cojocaru, prof. univ. dr. hab, directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe din Republica Moldova. 

Din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, parteneră în organizarea evenimentului, a vorbit directorul acesteia Elena Pintilei.

Lucrările conferinţei au continuat comunicările prezentate de participanţii prezenţi la întrunire.

Preot, doctor în teologie OCTAVIAN MOŞIN - „Biblia” – cartea de inspirație divină

Doctor habilitat în filosofie GHEORGHE BOBÂNĂ - Semnificația umanistă a traducerii „Vechiului Testament” de Nicolae Spătaru Milescu Academician

ANDREI EȘANU - Texte biblice și „Biblia” în spațiul românesc până la 1688

Doctor în istorie VALENTINA EȘANU - Mitropolitul Dosoftei, Episcopul Mitrofan și „Biblia” de la 1688

Membru corespondent al AȘM DEMIR DRAGNEV - Importanța cărții românești vechi în procesul de omogenizare a limbii române

Doctor habilitat în istorie ION CHIRTOAGĂ  - Cartea și știința de carte la ortodocșii și musulmanii din sud-estul spațiului carpato-nistrean ocupat de otomani

Doctor habilitat în filologie IRINA CONDREA - Limbajul religios în traducere (tipărituri basarabene din sec. XIX)

Doctor în istorie IGOR CERETEU - Rectificări la datarea unor tipărituri chișinăuene din anii 20-40 ai sec. XIX


Articole postate de același autor
1368

Seri duhovnicești la biserica USM; invitat: Arhim. Iov (Cristea)

În contextul anului jubiliar dedicat Sfinților Noi Mucenici și Mărturisitori ai Bisericii, miercuri, 6 decembrie 2017, Biserica «Întâmpinarea Domnului» din incinta USM va desfășura o seară duhovnicească cu genericul „Prigoana comunistă asupra mănăstirilor din Basarabia”.   Invitatul acestei seri este arhimandritul Iov (Cristea), nevoitor ai mănăstirii Curchi şi un bun prieten al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din […]