„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui…” Duminica a III-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

1230

Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi rânduiască problemele, ştie El cum! Astfel vei fi, mai întâi de toate, netulburat, plin de pace. Când vârâm în sufletul nostru un anumit gând, o anumită aspiraţie, o anumită părere – mai ales părere întrucât acestea toate sunt ale noastre, ele devin ca un turn în care ne zăvorâm şi care nu ne îngăduie să comunicăm cu Dumnezeu. (Arhim. Emilianos Simonopetritul)

Rugăciunea este expresia cea mai înaltă a dragostei faţă de Dumnezeu, aşa încât putem spune că îl iubim pe Dumnezeu atât cât ne rugăm. În Biserică, prin rugăciunea liturgică, învățăm această dragoste, dar și cultivăm sentimentul și conștiința universalitații Bisericii din care facem parte. Duminica a 3-a după Rusalii a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie.

Textul Evangheliei din Duminica a treia după Rusalii nu ne îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vietii, ci cere doar o evaluare a priorităților acesteia. Pasajul evanghelic ne cheamă să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu. Iar Împărăţia lui Dumnezeu este un mod de viaţă. Este viaţa şi iubirea în comuniune cu Preasfânta Treime, cu sfinţii îngeri şi cu oamenii care au devenit sfinţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând pasajul evanghelic, ne atrage atenția că „n-am fost făcuți să mâncăm și să bem și să ne îmbrăcăm, ci să plăcem lui Dumnezeu și să dobândim bunătățile ce vor să fie”, adică să intrăm în Împărăția Sa.

Iar Sfântul Nicolae Velimirovici ne spune: “Nu căutaţi zdrențe la Cel care poate să vă dea odăjdii. Nu cerşiţi firimituri de sub masa Celui Care vrea să vă aşeze la ea cu cinste. El e Împăratul, şi voi sunteti fiii Lui. Căutaţi cele cuvenite fiilor împărăteşti: cele ce le-aţi avut odată şi le-aţi pierdut prin păcat. Căutaţi bogaţiile pe care nu le roade molia, nici rugina, nici nu le fură hoţii. Iar dacă vă veţi face vrednici să primiţi ce este mare, veţi primi fără îndoială şi ce este mic”.

Mântuitorul Hristos ne oferă direcția reală în care trebuie să căutăm răspunsul la toate grijile noastre: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Mt. 6,33)

„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim,
Şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem,
Toată grija cea lumească să o lepădăm
Ca pe Împăratul tuturor, să primim,
Pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti.”

Sursa: manastireasuruceni.md


Articole postate de același autor
1542

Academicianul Nicolae Dabija – o coloană de lumină a identității noastre, un model de inspirație pentru generația tânără

Îndurerată familie Dabija, Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea la cele veșnice a distinsului Academician și scriitor Nicolae Dabija, intelectual erudit, distins om de cultură și credință. Autor a peste 80 de volume de poezii, eseuri și publicistică (unele traduse şi publicate în SUA, Brazilia, Franța, Italia, Federaţia Rusă ș.a.). A fost […]