Care e sensul lui „a fi”?

1440
Un strigăt
mocnit clocoteşte
în tânjirea adâncurilor.
Şi aşteaptă
la uşa inimilor
să fie auzit:
„Care-i sensul
faptului de a fi?
Care-i menirea?”
Întrebarea aşteaptă
la răspântii,
să-şi afle întrebătorul
care s-o culeagă
ca pe o floare rară,
s-o pună la inimă,
să caute, să se frământe, să se zbată
şi să aştepte, mai ales să aştepte
răspunsul.
Şi răspunsul
îşi răsfiră conţinutul
în aşteptări intense,
el este
infuzat câte puţin în toate
clipele vieţii,
ca sângele trecând
pe la toate celulele.
Şi oare nu aşteaptă
toată lumea?
Puiul așteaptă să iasă din ou,
femeia să nască, deșertul apa
și toată viața roadele.
Și răspunsul se ridică
discret
din suma tuturor clipelor,
când noi așteptăm Viața
care deja respira în noi.
„Aștept învierea morților
și viața veacului ce va să fie!”
 
(Ioan ButeSărutul tău alb, Editura Corgal Press, Bacău, 2014, pp. 38-39)

Articolul Precedent
Articolul Următor
Articole postate de același autor
4254

Să fim deasupra răutăţii prin bunătate, prin compătimire, prin iubire…

Ne spune Domnul: „Vreţi pace? Vreţi sporire în cele duhovniceşti? Vreţi să fiu alături de voi? Vreţi unitate, compătimire, fraternitate? Vreţi bunuri duhovniceşti şi materiale? Nu urmaţi exemplul rău al celuilalt! Faceţi voi binele! Dacă vreţi să aveţi binecuvântările Mele din belşug, faceţi bine, în locul răului primit!”. Posibil să fie puţin mai greu, dar acest lucru va avea un puternic ecou în ceruri. Într-adevăr, este […]