„Aşa să grăiţi şi aşa să lucraţi, ca unii care veţi fi judecaţi prin legea libertăţi (Iac.2,12)” Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Mănăstirea Curchi

279

„În Duminica trecută Biserica a făcut pomenire despre neasemuita iubire de oameni pe care Dumnezeu ne-o arată nouă, prin pilda risipitorului care a fost mântuit. În duminica de astăzi, Biserica ne învaţă despre înfricoşătoarea judecată viitoare a lui Dumnezeu (…). Îndurarea şi îndelunga-răbdare preced judecata dumnezeiască, întrucât Dumnezeu posedă şi cuprinde în Sine, mai presus de toate, întreaga virtute, fiind El în acelaşi timp şi drept, şi milostiv, căci mila Sa nu se împotriveşte judecăţii Sale…” (Sfântul Grigorie Palama)

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În Bise­ricile Ortodoxe s-a citit  la Sfân­ta Liturghie, Evan­ghelia de la Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46, în care Mântuitorul Hristos ne vorbeşte despre Înfri­coşătoarea Judecată.

Această duminică ne reamintește că toţi vom muri şi vom ajunge la un moment dat să fim judecaţi de Dumnezeu. Despre această zi a Înfricoşătoarei Judecăţi părintele Dumitru Stăniloae spune: „Ziua aceea va fi ziua descoperirii depline a adevărului, cu privire la toţi, în faţa fiecăruia. Nici un echivoc nu va mai plana atunci în sufletul oamenilor, nu numai în ceea ce priveşte starea lor, dar şi a tuturor oamenilor”.

Scriptura avertizează: „În tot ce faci, adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată” (Eccles. 7, 38). Să ne aducem pururea aminte de sfârșitul nostru, să ne amintim mereu de înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos, care va fi definitivă și va determina existența noastră pentru veșnicie, și să ne rugăm întotdeauna cum o facem la Sfânta Liturghie: „Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos să cerem”. Amin!

În timpul Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii noastre, PS Siluan l-a hirotonit pe Botezatu Sergiu, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, în treapta de diacon.

Nimeni care nu este bun nu poate nădăjdui după moarte o soartă bună, chiar de ar număra mii de sfinţi între strămoşii săi, căci fiecare, zice Apostolul, „va lua după cum a lucrat în viaţa cea trupească, ori bine, ori rău” (2 Corinteni 5, 10). (Sfântul Ioan Gură de Aur)

sursa manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
1302

Răspunsul ministrului Educaţiei la solicitarea unui grup de activişti de a interzice slujbele religioase

Administratiile scolilor vor decide daca vor primi preotii la careul de 1 septembrie. Este raspunsul ministrului Educatiei la solicitarea unui grup de activisti de a interzice slujbele religioase. Potrivit Monicai Babuc, ministerul Educatiei nu poate opri preotii sa vina la inceput de an scolar. Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI: „Parintii, administratia scolii si comunitatile locale sa decida…” […]